Celem spotkań jest pogłębienie wiedzy na temat podstaw programowo-organizacyjnych edukacji regionalnej, umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń w zakresie realizacji ścieżki edukacyjnej, wypracowywanie materiałów edukacyjnych: programów i projektów edukacyjnych, scenariuszy zajęć edukacyjnych, pomocy dydaktycznych do edukacji regionalnej. W zajęciach biorą udział nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego – liderzy / koordynatorzy edukacji regionalnej. Program trwa od lutego do czerwca 2005. Nauczyciele spotykają się na warsztatach metodyczno-edukacyjnych oraz konsultacjach indywidualnych i grupowych. Efektem spotkań będą wypracowane przez uczestników projekty edukacyjne: "Edukacja regionalna w naszej szkole" oraz scenariusze zajęć edukacyjnych a także narzędzia ewaluacyjne do ścieżki edukacyjnej: Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.

 

Pliki do pobrania:

Program edukacyjny (170.52 KB)

Po co edukacja regionalna w szkołach? (221.96 KB)

Podstawy psychopedagogiczne edukacji regionalnej (184.45 KB)

folder_icons/generic.png Nasz region – projekty edukacyjne, scenariusze zajęć


Publikacje są przygotowane i udostępnione w formacie PDF. Do odczytania wymagany jest program Acrobat Reader – www.adobe.com

Opublikowano 15 lutego 2005
Zmieniono 11 maja 2006
Zarchiwizowano 10 czerwca 2005
Wróć