Społeczno-kulturowe uwarunkowania okresu adolescencji

Zapraszamy na seminarium:

Społeczno-kulturowe uwarunkowania okresu adolescencji.

Seminarium odbędzie się 10 kwietnia 2008 r. w godz. 9:00 – 14:00 w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy; wychowawcy, pracownicy ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych.

Pod koniec sierpnia 2007 roku w tygodniku Newsweek (34/2007) ukazał się artykuł "Zmiksowani", na który złożył się wywiad z dr socjologii Jackiem Kurzępą. Artykuł był szeroko dyskutowany w środowisku socjologów oraz osób pracujących z młodzieżą. Dla wielu rodziców był wręcz szokujący.

Co dzieje się z młodzieżą? Najczęściej w tle tego pytania pobrzmiewa niepokój, strach lub zgorszenie tym, co robią młodzi ludzie. Niepokój ów jest uzasadniony w obliczu przekazów medialnych. Każdego dnia docierają komunikaty, jaka jest młodzież zła, wyrafinowana i cyniczna. Nie można znaleźć natomiast żadnej informacji o tej dobrej młodzieży, która włącza się w działania wolontariacke, jest kreatywna, udziela się społecznie.

W świetle prezentowanych badań otrzymaliśmy portret "Homixa", czyli młodej osoby o zmiksowanej, zaczerpniętej z różnych bajek tożsamości. Homix żyje w rzeczywistości chaosu, zagubienia, poszukiwania silnych doznań za wszelka ceną. Rzeczywistością są dla niego imprezy, życie na haju, alkohol. To nowy styl życia – pisze Jacek Kurzępa. Obok tego świata istnieje ten normalny, realny – dom i szkoła. Który obraz jest prawdziwy? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy wspólnie podczas dyskusji.

Podczas seminarium zaprezentowany zostanie również FALOCHRON – zintegrowany program przejścia od młodości ku dorosłości młodzieży.

Termin spotkania: 10 kwietnia 2008 r. w godz. 9:00 – 14:00.

Prowadzący: dr Jacek Kurzępa - pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor dwóch monografii poświęconych problematyce młodzieży. Ekspert d/s programów narodowych dotyczących młodzieży przy Radzie Europy. Ekspert i przewodniczący Stowarzyszenia "Misja Dworcowa". Członek Rady Naukowej przy Rzeczniku Praw Dziecka – Warszawa na lata 2007 – 2009. Członek grupy roboczej ds. pedagogiki Zarządu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), na lata 2007 – 2009. Przedstawiciel Polski w Radzie Zarządzającej Centrum Badań i Innowacji Edukacyjnych (CERI) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na kadencję 1 stycznia 2007 – 30 czerwca 2009.

Koszt spotkania: 30 zł

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie faksem lub pocztą.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata 30 zł na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: seminarium 14S

lub w kasie ROM-E Metis.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Magdalena Wieczorek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 31 marca 2008
Zarchiwizowano 10 kwietnia 2008
Wróć