Skuteczne metody kształtowania umiejętności czytania i pisania

Regionalna konferencja pt.

Skuteczne metody kształtowania umiejętności
czytania i pisania

Katowice, 28 marca 2008 r.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 10:00

Czynne będzie biuro konferencji

10:00 – 10:10

Uroczyste otwarcie konferencji

10:10 – 11:40

Metody i formy kształtowania umiejętności czytania i pisania

prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska, AP Kraków

11:40 – 12:00

Przerwa – kawa, herbata

12:00 – 13:30

Metody i formy kształtowania umiejętności czytania i pisania

prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska, AP Kraków

13:30 – 14:15

Stymulacja i terapia? nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Agnieszka Fabisiak Majcher

14:15 – 14:45

Przykłady dobrej praktyki

Maria Rak, Publiczne Przedszkole nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju

14:45 – 15:00

Podsumowanie konferencji, zakończenie obrad

Opublikowano 7 marca 2008
Zarchiwizowano 28 marca 2008
Wróć