Skuteczne metody kształtowania umiejętności czytania i pisania

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 marca 2008 r. w godz. 10:00 – 15:00 organizujemy regionalną konferencję nt.

Skuteczne metody kształtowania umiejętności
czytania i pisania

Celem konferencji jest zaprezentowanie sprawdzonych i skutecznych form i metod kształtowania umiejętności czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym. Planujemy również przedstawić uczestnikom konferencji przykłady dobrej praktyki.

Z radością informujemy, że głównym prelegentem naszej konferencji będzie Pani Profesor Jadwiga Cieszyńska, która przedstawi m.in. autorską koncepcję wprowadzania czytania i pisania.

Na konferencję zapraszamy szczególnie nauczycieli kształcenia przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego a także przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących, dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli pozostałych etapów edukacyjnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów i psychologów szkolnych.

Uwagi organizacyjne:

Konferencja przewidziana jest dla 150 osób, o udziale w niej decyduje kolejność zgłoszeń.

Roboczy program konferencji – zobacz...

Koszt udziału w konferencji wynosi 20 zł, wpłaty ww. kwoty należy dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: konferencja 9K lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą do dnia 25 marca 2008 r.

Lista zgłoszeń na konferencję została zamknięta.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konferencji – Małgorzaty Spendel:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108,
e-mail:

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o udziale w konferencji.

Obrady odbywać się będą w Sali Sejmu Śląskiego, w Katowicach przy ul. Lompy (gmach Urzędu Wojewódzkiego).

Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano 7 marca 2008
Zmieniono 27 marca 2008
Zarchiwizowano 28 marca 2008
Wróć