Bezpieczna Szkoła w Województwie Śląskim

Bezpieczna Szkoła
w Województwie Śląskim

Patronat medialny:
Bezpieczeństwo w szkole

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Bezpieczna Szkoła w Województwie Śląskim, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2008 r. w godzinach 9:00 – 14:30, w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, przy ulicy Jagiellońskiej 25.

Niniejsza konferencja stanowi podsumowanie innowacyjnego przedsięwzięcia, jakim było opracowanie przy współpracy Kuratorium Oświaty i Komendy Wojewódzkiej Policji – Poradnika System Bezpieczeństwa Szkoły / Placówki.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów, pedagogów, psychologów, koordynatorów ds. bezpieczeństwa, nauczycieli przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego.

Program konferencji:

9:00 – 9:15

Uroczyste otwarcie konferencji

Marszałek Województwa Śląskiego, Bogusław Śmigielski
Dyrektor ROM-E Metis, Bożena Bucka

9:15 – 9:30

Wykład wprowadzający

Śląski Kurator Oświaty, dr Marian Drosio

9:30 – 10:00

Współpraca szkoła – Policja. Działalność edukacyjna Policji

KW Policji, nadkomisarz Krzysztof Kazek, nadkomisarz Adam Strzebińczyk

10:00 – 10:30

Współpraca szkoła – Straż Pożarna, Zagrożenia chemiczne w szkole

WK Straży Pożarnej, brygadier Sławomir Dębski, młodszy brygadier Bogusław Dudek

10:30 – 11:00

Współpraca szkoła – Straż Miejska. Działalność edukacyjna Straży Miejskiej

Straż Miejska w Katowicach, Krzysztof Król

11:00 – 11:30

Przerwa

11:30 – 12:00

Współpraca szkoła – pogotowie ratunkowe. Co to jest uzasadnione wezwanie?

dr Mariusz Pacałowski

12:30 – 13:00

Bezpieczeństwo na terenach sportowo-rekreacyjnych

Prezes Wojewódzkiego Zarządu WOPR, Wiktor Zajączkowski

13:00 – 13:30

Bezpieczeństwo na terenach sportowo-rekreacyjnych

Naczelnik Beskidzkiej Grupy GOPR, Jerzy Siodłak

13:30 – 14:30

Dyskusja panelowa

Całość konferencji poświęcona jest budowaniu systemu bezpieczeństwa na terenie szkoły i placówki oraz bezpieczeństwa uczniów na terenach sportowo-rekreacyjnych. Zastanawiać się będziemy także nad tym, jak sprawnie współpracować z odpowiednimi służbami.

Konferencja jest bezpłatna.

Limit miejsc na konferencję został wyczerpany.

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kruszyńska:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 25 lutego 2008
Zmieniono 31 marca 2008
Zarchiwizowano 3 kwietnia 2008
Wróć