Serdecznie zapraszamy doradców zawodowych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa śląskiego na spotkanie z cyklu Psychologiczne problemy ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w dniu 4 lutego 2008 r. o godzinie 10:00 w ROM-E Metis.

Na spotkaniu referaty wygłoszą:

Małgorzata Bronder – lekarz medycyny pracy – Kryteria kwalifikacji do zawodu w świetle medycyny pracy

Joanna Zarzycka – dyrektor Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent" – Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Koszt uczestnictwa: 10 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: grupa 6D

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Kolejne spotkania grupy wsparcia odbędą się:

  • 3 kwietnia 2008 r.,
  • 3 czerwca 2008 r.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Anna Grzegorzewicz-Brzóska i Magdalena Lipiak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:
Opublikowano 18 stycznia 2008
Zarchiwizowano 4 lutego 2008
Wróć