1. Tytuł: Podstawy pracy logopedycznej w przedszkolu, szkole i placówce

2. Cele:

  • zapoznanie uczestników z obszarami pracy logopedy w placówkach oświatowych oraz jej dokumentowaniem,
  • prezentacja technik, metod i form diagnozy i terapii w pracy logopedy.

3. Planowane efekty:

  • uporządkowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej postępowania diagnostyczno-terapeutycznego logopedy oraz zasad dokumentowania pracy.

4. Adresaci: logopedzi z krótkim stażem pracy.

5. Czas trwania – spotkania raz w miesiącu: 14 marca 2008 r., 11 kwietnia 2008 r., 9 maja 2008 r., 30 maja 2008 r., 13 czerwca 2008 r. w godz. 15:00 – 18:00.

6. Autor programu: Barbara Cyl – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis

7. Tematyka zajęć:

Lp.

Tematyka zajęć (rozpisana na poszczególne moduły)

Liczba godzin

Metody pracy

1

Stanowisko logopedy w świetle przepisów prawa oświatowego – obszary działalności, zakres czynności, godziny pracy

3

wykład, warsztat

2

Dokumentowanie pracy logopedy

3

wykład, warsztat

3

Podstawy diagnostyki logopedycznej – techniki i metody

3

wykład, warsztat

4

Podstawy terapii logopedycznej – techniki i metody

3

wykład, warsztat

5

Zasady konstruowania i realizacji logopedycznych programów terapeutycznych

3

wykład, warsztat

Cena szkolenia wynosi 40 zł

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie faksem lub pocztą.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: szkolenie 59D

lub w kasie ROM-E Metis.

Dodatkowych informacji udziela Barbara Cyl:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108 (w godzinach pracy konsultanta),
e-mail:

Opublikowano 14 stycznia 2008
Zmieniono 19 lutego 2008
Zarchiwizowano 14 marca 2008
Wróć