Zapraszamy na szkolenie Profilaktyka problemowa – agresja słowna, zapobieganie zakłóceniom w toku zajęć.

Tematyka szkolenia obejmuje skuteczne i nieskuteczne reakcje nauczycieli na sytuacje, które zakłócają tok prowadzonych przez nich zajęć. Program obfituje w przykłady z praktyki szkolnej, a jego dotychczasowe edycje miały wśród uczestników bardzo dobre ewaluacje.

Lista zgłoszeń na szkolenie została zamknięta.

Szkolenie trwa 15 godzin i odbędzie się w naszym ośrodku.

Uwaga! W związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń osób chętnych (64 osoby) do wzięcia udziału w szkoleniu, szkolenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem podziału uczestników na 2 grupy warsztatowe.

Terminy zajęć dla grupy I:

26 lutego 2008 r.,
17 marca 2008 r.,
31 marca 2008 r.,
zajęcia odbywać się będą każdorazowo w godz. 14:00 – 18:00.

Terminy zajęć dla grupy II:

23 kwietnia 2008 r.,
7 maja 2008 r.,
19 maja 2008 r.,
zajęcia odbywać się będą każdorazowo w godz. 14:00 – 18:00.

Kryterium kwalifikowania do grup był termin nadesłania przez Państwa zgłoszenia.

Osoby zakwalifikowane do II grupy zostaną dodatkowo poinformowane telefonicznie lub e-mailowo o nowych terminach szkolenia.

Cena szkolenia: 30 zł

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: szkolenie 34D

lub w kasie ROM-E Metis.

Dodatkowych informacji udziela Wioleta Baraniak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102,
e-mail:

Opublikowano 8 stycznia 2008
Zmieniono 20 lutego 2008
Zarchiwizowano 26 lutego 2008
Wróć