Bezpłatne warsztaty zimowe 2008

Oferta bezpłatnych warsztatów zimowych 2008 – archiwum.

Kod

Temat

Termin

Prowadzący

1WF

Wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – zajęcia rewalidacyjne

14 stycznia 2008 r.
w godz. 10:00 – 14:00

Agnieszka Górnicka

2WF

Przyspieszone uczenie się w klasie

14 stycznia 2008 r.
w godz. 10:00 – 14:00

Mirosława Bochner

3WF

Warsztatowe metody pracy z rodzicami

15 stycznia 2008 r.
w godz. 9:00 – 12:00

Sonia Gogulla

4WF

Kiedy rodzice się rozstają, czyli o występowaniu u dzieci i młodzieży zagrożenia tzw. syndromem Gardnera

16 stycznia 2008 r.
w godz. 9:00 – 13:00

Wioleta Baraniak

5WF

Edukacja twórcza

25 stycznia 2008 r.
w godz. 9:00 – 12:00

Gabriela Wawrzynek

6WF

TI w dydaktyce

17 stycznia 2008 r.
w godz. 9:00 – 12:00

Sabina Furgoł

7WF

Skuteczne metody pracy z uczniem z dysleksją

18 stycznia 2008 r.
w godz. 9:00 – 12:00

Małgorzata Spendel

8WF

Budowanie ładu i porządku w klasie

18 stycznia 2008 r.
w godz. 9:00 – 12:00

Jolanta Zwyrtek

9WF

Profilaktyka HIV/AIDS – wprowadzenie

22 stycznia 2008 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Tomasz Wojtasik

10WF

Trudne zachowania uczniów w klasie

22 stycznia 2008 r.
w godz. 9:00 – 12:00

Magdalena Lipiak

11WF

Prawidłowości procesu uczenia się a sukces szkolny uczniów

23 stycznia 2008 r.
w godz. 9:00 – 12:00

Anna Grzegorzewicz-Brzóska

12WF

Budowanie strategii pracy z trudnymi zachowaniami uczniów

23 stycznia 2008 r.
w godz. 9:00 – 12:00

Magdalena Wieczorek

13WF

Poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach trudnych wychowawczo

24 stycznia 2008 r.
w godz. 9:00 – 12:00

Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska

Opublikowano 3 stycznia 2008
Zarchiwizowano 25 stycznia 2008
Wróć