Grupa wsparcia

 

Szanowni Państwo! Nauczyciele oligofrenopedagodzy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia stworzonej dla osób pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Temat spotkania: Konstruowanie indywidualnych programów dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Uwaga! Z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu spotkania. Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2008 r. od godz. 16:00.

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach ul. Drozdów 17, sala nr 1

Koszt spotkania: 10 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: spotkanie 56D

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis (do godz. 15:00).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela

koordynator: Agnieszka Górnicka
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153

oraz

Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129.
Opublikowano 14 grudnia 2007
Zmieniono 7 stycznia 2008
Zarchiwizowano 18 lutego 2008
Wróć