Serdecznie zapraszamy doradców zawodowych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa śląskiego na spotkanie z cyklu Psychologiczne problemy ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w dniu 13 grudnia 2007 r. o godz. 10:00 w ROM-E Metis. Referaty wygłoszą:

Barbara Szołtys – "O rozwoju psychicznym ucznia niesłyszącego i słabosłyszącego" – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach;

Rafał Dziwis – "Kształcenie dzieci i młodzieży z wadą słuchu" – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu.

Koszt uczestnictwa: 10 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: grupa 6D

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Kolejne spotkania grupy wsparcia odbędą się:

  • 4 lutego 2008 r.,
  • 3 kwietnia 2008 r.,
  • 3 czerwca 2008 r.

Dodatkowych informacji udzielają

koordynatorzy: Magdalena Lipiak i Anna Grzegorzewicz-Brzóska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
Opublikowano 27 listopada 2007
Zarchiwizowano 13 grudnia 2007
Wróć