W dniu 7 listopada 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli-oligofrenopedagogów. Miało ono charakter organizacyjny. Ustalona tematyka będzie realizowana w ciągu całego roku szkolnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnym spotkaniu tzn. 10 grudnia 2007 r. o godz. 16:00. Temat: "Konstrukcja programów nauczycielskich dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim".

Opublikowano 14 listopada 2007
Zarchiwizowano 14 grudnia 2007
Wróć