Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 listopada 2007 roku w godz. 13:00 – 18:00 organizujemy seminarium nt.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Celem seminarium jest omówienie spraw formalnych, organizacyjnych i merytorycznych związanych z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolach i placówkach. Zapoznamy Państwa również z uwagami MEN po kontroli organizacji wczesnego wspomagania rozwoju w wybranych placówkach w naszym województwie.

Na seminarium zapraszamy: przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli oraz wszystkie osoby zajmujące się wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.

Uwagi organizacyjne:

Seminarium przewidziane jest dla 40 osób. O udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt udziału w seminarium wynosi 15 zł.

Wpłaty ww. kwoty należy dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: Seminarium 4S

lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj.

  • Fax: 32 209 53 13,
  • Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21.

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora seminarium – Małgorzaty Spendel:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108,
e-mail:

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o udziale w seminarium.

Obrady odbywać się będą w siedzibie naszego Ośrodka, w Katowicach przy ul. Drozdów 17.

Poniżej prezentujemy program seminarium.

13:00 – 13:15

Otwarcie seminarium

13:15 – 14:15

Bożena Walotek, ŚKO Delegatura Bytom

Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – wymagania formalne i merytoryczne

14:15 – 17:00

Katarzyna Pietras, ŚlUM

Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami okołoporodowymi

17:00 – 17:15

Przerwa – kawa, herbata

17:15 – 18:00

Małgorzata Spendel, ROM-E Metis

Zasady konstruowania i realizacji programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

18:00

Zakończenie seminarium, wręczenie zaświadczeń

Serdecznie zapraszamy

Opublikowano 5 listopada 2007
Zarchiwizowano 20 listopada 2007
Wróć