Jak wzmacniać motywację uczniów do nauki?

Istotnym czynnikiem wpływającym na efektywne uczenie się jest motywacja do nauki. Uczenie się w szkole nie może ograniczać się do żmudnego przyswajania informacji, pozbawionego zainteresowania i chęci do poznawania nowych treści i umiejętności.

Jak więc wzmacniać i podnosić w warunkach szkolnych motywację uczniów w trakcie lekcji? Jak budować w zespole klasowym atmosferę wyzwalającą pozytywne emocje i potrzebę poszerzania własnych umiejętności?

Na te pytania będzie można uzyskać odpowiedzi w trakcie proponowanych spotkań warsztatowych.

Cele:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki motywacji w odniesieniu do faz rozwojowych i uwarunkować sytuacyjnych,
 • poznanie metod i technik pracy podnoszących motywację uczniów do nauki w pracy zespołowej,
 • poznanie skutecznych i atrakcyjnych metod sprawdzania wiadomości i umiejętności.

Zakres tematyczny:

 • metody i techniki angażujące uczniów do pracy w trakcie zajęć,
 • metody i techniki zwiększające poczucie wartości,
 • metody i techniki podnoszące poziom aspiracji,
 • metody i techniki organizujące pracę na lekcji,
 • metody i techniki rozwijające współpracę w zespole,
 • metody i techniki rozwijające samodzielność,
 • metody i techniki służące powtarzaniu i ocenianiu.

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Forma zajęć: wykład interaktywny; praca w grupach, prezentacja metod, analiza przypadku.

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy; wychowawcy, nauczyciele.

Prowadzący:

Maria Bernad – psycholog, doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
Jolanta Zwyrtek – pedagog, logopeda, konsultant ROM-E Metis w Katowicach.

Czas trwania: 15 godz. – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.

Terminy spotkań:

 • 19 listopada 2007 r. w godz. 14:00 – 18:00;
 • 12 grudnia 2007 r. w godz. 14:00 – 18:00;
 • 17 grudnia 2007 r. w godz. 14:00 – 18:00.

Koszt całkowity: 50 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: grupa 4D

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela

koordynator: Jolanta Zwyrtek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

oraz

Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129
Opublikowano 30 października 2007
Zarchiwizowano 12 grudnia 2007
Wróć