Zapraszamy do udziału w spotkaniu doradców zawodowych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa śląskiego w dniu 5 listopada 2007 r.

Spotkanie otwiera cykl poświęcony psychologicznym problemom ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na pierwszym naszym spotkaniu referaty wygłoszą:

Beata Jurasz-Wolny, Lidia Źmuda-Wójcik – "Dziecko słabowidzące w kształceniu integracyjnym" – Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Wzroku Słuchu i Autyzmem w Bielsku-Białej;

Marianna Gajowiec, Iwona Chmielarska – "Metody pracy z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą ze szczególnym uwzględnieniem terapii widzenia" – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie.

Termin pierwszego spotkania: 5 listopada 2007 r. od godz. 10:00

Kolejne spotkania grupy wsparcia odbędą się:

  • 13 grudnia 2007 r.,
  • 4 lutego 2008 r.,
  • 3 kwietnia 2008 r.,
  • 3 czerwca 2008 r.

Koszt udziału w jednym spotkaniu: 10 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: grupa 6D

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udzielają

koordynatorzy: Magdalena Lipiak i Anna Grzegorzewicz-Brzóska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

oraz

Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129
Opublikowano 24 października 2007
Zarchiwizowano 5 listopada 2007
Wróć