Szanowni Państwo! Nauczyciele oligofrenopedagodzy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach grupy wsparcia stworzonej dla osób pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Spotkania będą okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych, poszukiwania skutecznych sposobów rozwiązywania trudności i problemów wzbogacenia wiedzy z zakresu nowych metod – w oparciu o spotkania ze specjalistami oligofrenopedagogiki.

Proponowana tematyka spotkań (jeden raz w miesiącu):

  1. Diagnoza i terapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
  2. Konstrukcja programów nauczycielskich dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
  3. Planowanie pracy w szkole specjalnej.
  4. Metody wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych.
  5. Rodzina w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.
  6. Dojrzewanie dzieci głębiej upośledzonych umysłowo.
  7. Arteterapia jako element wspomagający rozwój uczniów upośledzonych umysłowo.

Termin pierwszego spotkania: 7 listopada 2007 r. od godz. 16:00 – spotkanie ma charakter organizacyjny. Jego celem jest zebranie informacji nt. oczekiwań i potrzeb członków grupy. Udział w pierwszym spotkaniu jest nieodpłatny.

Miejsce: ROM-E Metis

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela

koordynator: Agnieszka Górnicka
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153

oraz

Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129
Opublikowano 18 października 2007
Zarchiwizowano 7 listopada 2007
Wróć