III Forum ProfilaktykiIII Forum Profilaktyki
Młodzież w profilaktyce. Profilaktyka dla młodzieży

O III Forum Profilaktyki Termin i miejsce Program konferencji
• 
Warunki uczestnictwa/zgłoszenie Kontakt


Koszt udziału w konferencji wynosi 37 zł (sł. trzydzieści siedem złotych).

Jeżeli wyraża Pani/Pan gotowość do udziału w konferencji prosimy o wydrukowanie, dokładne wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2007 r.:

  • faksem: 32 209 53 13
  • lub pocztą na adres:
    Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
    ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
    z dopiskiem na kopercie: III Forum Profilaktyki.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość rejestracji online.

Prosimy o wpłatę ww. kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. Nr 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: konferencja 3K

lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Opublikowano 17 października 2007
Zmieniono 20 listopada 2007
Zarchiwizowano 3 grudnia 2007
Wróć