III Forum ProfilaktykiIII Forum Profilaktyki
Młodzież w profilaktyce. Profilaktyka dla młodzieży

O III Forum Profilaktyki Termin i miejsce Program konferencji
• 
Warunki uczestnictwa/zgłoszenie Kontakt


Program III Forum Profilaktyki

9:00 – 9:10

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

9:10 – 9:50

Komplementarny Program Profilaktyki Społecznej "3xMy"

Grzegorz Pytel, Marcin Drzazga, Centrum Edukacji i Profilaktyki, Bielsko-Biała

9:50 – 10:35

Młodzież w poszukiwaniu wartości i ideałów.
Portret socjokulturowy.

dr hab. Jacek Kurzępa – prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

10:35 – 11:10

Czy taniec może pełnić funkcje profilaktyczne?

Bożena Lempa, Młodzieżowy Dom Kultury, Siemianowice Śląskie

11:10 – 11:20

"Po drugiej stronie lustra" – występ zespołu tanecznego Kleks, Młodzieżowy Dom Kultury w Siemianowicach Śląskich

"Podążając za wolnością" – występ zespołu tanecznego Misz Masz, Miejski Zespół Szkół w Czeladzi

Występy odbędą się w dolnym holu.

11:20 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:20

Prezentacja Programu Golden Five

Joanna Szymańska, Pracownia Profilaktyki, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa

12:20 – 13:00

O wybranych zagrożeniach rozwoju współczesnej młodzieży. Formowanie tożsamości w warunkach ładu demokratycznego, wolnego rynku i społeczeństwa informacyjnego.

Szymon Hejmanowski, Instytut Psychologii, UAM, Poznań

13:00 – 13:45

Młodzież w profilaktyce zachowań ryzykownych.

Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

13:45 – 14:30

Bądź aktywny! Prezentacja projektów realizowanych przez śląską młodzież.

Maciej Gryzełko, Polskie Forum Edukacji Nieformalnej, Katowice

14:30 – 15:00

Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji.

Bożena Bucka, ROM-E Metis, Katowice,
Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Opublikowano 17 października 2007
Zmieniono 21 listopada 2007
Zarchiwizowano 3 grudnia 2007
Wróć