III Forum ProfilaktykiIII Forum Profilaktyki
Młodzież w profilaktyce. Profilaktyka dla młodzieży

O III Forum Profilaktyki Termin i miejsce Program konferencji
• 
Warunki uczestnictwa/zgłoszenie Kontakt


Szanowni Państwo

Młodzież w profilaktyce. Profilaktyka dla młodzieży to trzecia edycja Forum Profilaktyki, które przygotowaliśmy dla Państwa.

Celem tegorocznego forum będzie po pierwsze promowanie aktywności młodzieży w regionie w zakresie działań profilaktycznych i po drugie zapoznanie z potencjałem i ryzykiem, jakie niesie ze sobą okres adolescencji. Cenne będzie spotkanie młodzieży i dorosłych, ponieważ ich głos jest ważny w dyskusji o potencjale edukacji pozaszkolnej, jako elementu profilaktyki. Sądzimy również, że nie można rozmawiać o młodzieży bez młodzieży.

Ideą konferencji jest stworzenie okazji do wymiany doświadczeń na temat działań pozaedukacyjnych i przedstawienie socjologicznych badań na temat współczesnej młodzieży. Manuell Castell twierdzi, że powstające więzi wśród młodych ludzi są echem prastarego plemiennego marzenia, by żyć wśród samych swoich. Tyle, że dzisiaj to plemię, wśród którego czują się oni u siebie, nie jest z góry wyznaczone, ale młody człowiek szuka go sobie sam zgodnie z poglądami, stylem życia lub zainteresowaniami. Zgodnie z tą teorią młodzież żyje w świecie i tam szuka wartości i ideałów. "W świetle najnowszych badań socjokulturowych otrzymujemy portret"Homixa", czyli młodej osoby o zmiksowanej, zaczerpniętej z różnych bajek tożsamości". Jest to cytat pochodzący z najnowszych badań przeprowadzonych przez Jacka Kurzępę – wykładowcę na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wraz z zespołem naukowców i studentów socjologii przeprowadził setki rozmów z młodymi ludźmi w wieku 13 - 19 lat. Badania te zostaną Państwu zaprezentowane, po raz pierwszy w naszym województwie, przez autora badań. Zaprosiliśmy również dla Państwa Szymona Hejmanowskiego z Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, który dokona charakterystyki tożsamości psychospołecznej okresu dorastania. Nie zabraknie podczas III Forum Profilaktyki osób, które na stałe wpisały się w program tych spotkań. Krzysztof Ostaszewski z Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wyjaśni czym jest pozytywna profilaktyka i jakie są kierunki jej rozwoju?

Zaprezentujemy Państwu również jak "młodzież radzi sobie w profilaktyce". Grupy "Misz Masz" z Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi i "Kleks" z Młodzieżowego Domu Kultury w Siemianowicach Śląskich przedstawią dwa projekty "Po drugiej stronie lustra" i "Podążając za wolnością".

Natomiast projekt "3xMY" jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem wykorzystującym zaawansowane technologie internetowe w profilaktyce społecznej, który powstał w Centrum Edukacji i Profilaktyki w Bielsku Białej.

Serdecznie zapraszamy

Opublikowano 17 października 2007
Zmieniono 30 listopada 2007
Zarchiwizowano 3 grudnia 2007
Wróć