Samorząd Uczniowski i miłośnicy poezji w II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu organizują jesienią bieżącego roku jubileuszowy XV Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy poetycko uzdolnioną młodzież ze szkół średnich (ponadgimnazjalnych) z Polski i środowisk polonijnych.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy maszynopis lub) w terminie do 27 października 2007 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1,
41-200 SOSNOWIEC, tel./faks 32 266 45 35, tel. 32 294 95 97.
z dopiskiem na kopercie "XIV Laur Plateranki".

Finał i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 listopada 2007 roku o godz. 17:00 w auli szkolnej. Autorzy wierszy zakwalifikowanych do finału powiadomieni zostaną odpowiednio wcześniej listownie, pocztą e-mail lub telefonicznie Prosimy o podanie dokładnych danych w dołączonej do przesyłki z wierszami osobnej kopercie opatrzonej tym samym co wiersze godłem (nazwa szkoły i jej adres, adres prywatny, telefon, adres e-mail). Fundatorem nagród głównych (pieniężnych) i tomiku poetyckiego, w którym tradycyjnie opublikowane zostaną nagrodzone i wyróżnione utwory, jest Urząd Miasta w Sosnowcu. Przewiduje się nagrody dodatkowe.

W komisji konkursowej zasiądą poeci, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz poloniści szkolni i uczniowie.

Regulamin XV Turnieju dostępny jest w sekretariacie szkolnym lub na stronie internetowej.
Strona internetowa wraz z regulaminem i informacjami nt. Lauru Plateranki:
http://platerlo.webpark.pl/

Informacje, pytania do organizatorów:

adresy e-mail: lub
lub sekretariat szkoły tel. 32 266 45 35 albo 32 294 95 97.

Za organizatorów XV Lauru Plateranki
polonista Michał Waliński,
absolwentka Anna Szczepanek
i uczennica Anna Czenczek

Opublikowano 26 września 2007
Zarchiwizowano 23 listopada 2007
Wróć