Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w  Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej oraz dyrektorów szkół podstawowych na bezpłatną konferencję i warsztaty:

"Organizacja pracy świetlicy szkolnej i zajęć świetlicowych"

organizowaną we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym "Metis" w Katowicach.

Termin: 20 kwietnia 2024 r. (sobota) w godz. od 9:30 do  14:30

Miejsce: RODN "WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25

W programie konferencji:

  • Cele i zadania świetlicy szkolnej. Zasady rekrutacji do świetlicy, dostępność dla dzieci niepracujących rodziców oraz liczba uczniów w grupie świetlicowej z  uwzględnieniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Przepisy regulujące pracę świetlicy szkolnej dotyczące kwalifikacji nauczyciela wychowawcy świetlicy, wymiaru pensum oraz wymagań dotyczących dokumentowania.
  • Dokumentacja świetlicy szkolnej, w tym propozycja Regulaminu Świetlicy Szkolnej oraz obowiązujących procedur.
  • Organizacja pracy w grupach podczas zajęć świetlicowych.
  • Dobre praktyki w świetlicy szkolnej.

Po części wykładowej odbędą się praktyczne warsztaty, w dwu sesjach do wyboru.

Program konferencji: Organizacja pracy świetlicy szkolnej i zajęć świetlicowych (97.23 KB).

Zapisy na konferencję w systemie obsługi szkoleń: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=605200

Opublikowano 22 marca 2024
Wróć