Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego zaprasza na cykl spotkań O pedagogice Jespera Juula (1946-2019) – jednego z prekursorów przełomu we współczesnej pedagogice. O mądrym wychowaniu, szacunku w relacjach rodzinnych i budowaniu w najmłodszych poczucia własnej wartości pisał i mówił do końca swojego życia.

Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego, opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej, oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu. Zbudował paradygmat wychowawczy, który prezentuje nowe spojrzenie na dziecko (dzieci są kompetentne) oraz nowy sposób wspierania go w rozwoju i  socjalizacji. Podkreślał znaczenie szacunku i współdziałania we  wzajemnych relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych.

Prowadząca: Magdalena Wieczorek

Koszt szkolenia: 25 zł za spotkanie

Miejsce: online na platformie ClickMeeting

12S/O/IV

13 lutego 2024 r.
w godz. 19:00 – 20:30

Agresja – nowe tabu?

12S/O/V

26 marca 2024 r.
w godz. 19:00 – 20:30

Empatia wzmacnia dzieci.

12S/O/VI

9 kwietnia 2024 r.
w godz. 19:00 – 20:30

Twoja kompetentna rodzina. Nowe drogi wychowania.

 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie 12S/O/IV

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 8 lutego 2024 r.

 

Szkolenie 12S/O/V

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 21 marca 2024 r.

Wolnych miejsc: 6.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

 

Szkolenie 12S/O/VI

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 4 kwietnia 2024 r.

Wolnych miejsc: 12.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 12S/O/IV, 12S/O/V lub 12S/O/VI

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Adrianą Porębską-Kościelniak – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Kontakt z organizatorem:

Agnieszka Żak
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 129
e-mail:

Opublikowano 5 stycznia 2024
Wróć