Cykl seminariów dla Dyrektorów szkół i przedszkoli województwa śląskiego w ramach programu Szkoły w Sieci w roku szkolnym 2023/2024

"Plany to nic, planowanie jest wszystkim"
- Dwight D. Eisenhower

- czyli planowanie pracy szkoły/placówki oświatowej zgodnie z wymogami prawa,
które służą efektywności i rozwojowi nauczyciela.

 

Miejsce seminarium: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17  i 21

W godzinach: piątki od 10:00 – 13:00

 

Jak każdego roku zapraszamy grupę Dyrektorów przedszkoli i  szkół na cykl spotkań w ramach programu Szkoły w  Sieci.

Poniżej zostały wpisane propozycje tematów seminariów oraz proponowane terminy spotkań stacjonarnych.

Jak zwykle tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi potrzebami grup.

Zapraszamy każdego dyrektora zainteresowanego uczestnictwem w seminariach do  zgłaszania się online poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Koszt: 300 zł od osoby za cały cykl seminariów

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 300 zł

150 zł – płatne do 17 września 2023 r. oraz
150 zł – płatne po  1 stycznia 2024 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 1DB

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Małgorzatą Garbulińską – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 110, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Koordynator sieci i osoba do kontaktu:

Sabina Furgoł
tel: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137 lub 138
e-mail:

 

Terminy seminarium

Dyrektorzy Przedszkoli
1DB

Dyrektorzy Szkół
1DB

22 września 2023 r.
10:00 – 13:00

(dwie grupy razem)

Zmiany prawne w  edukacji od września 2023 r.

Prowadzący: Anna Król, Sabina Furgoł

20 października 2023 r.
10:00 – 13:00

(dwie grupy razem)

Temat do  uzgodnienia z grupą

Prowadzący:

17 listopada 2023 r.
10:00 – 13:00

(dwie grupy razem)

Temat do  uzgodnienia z grupą

Prowadzący:

19 stycznia 2024 r.
10:00 – 13:00

(dwie grupy razem)

Temat do  uzgodnienia z grupą

Prowadzący:

15 marca 2024 r.
10:00 – 13:00

(dwie grupy razem)

Sprawy kadrowe

Prowadzący: Anna Król

19 kwietnia 2024 r.
10:00 – 13:00

(dwie grupy razem)

Temat do  uzgodnienia z grupą

Prowadzący:

Opublikowano 6 września 2023
Wróć