Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego zaprasza na cykl spotkań O pedagogice Jespera Juula (1946-2019) – jednego z prekursorów przełomu we współczesnej pedagogice. O mądrym wychowaniu, szacunku w relacjach rodzinnych i budowaniu w najmłodszych poczucia własnej wartości pisał i mówił do końca swojego życia.

Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego, opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej, oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu. Zbudował paradygmat wychowawczy, który prezentuje nowe spojrzenie na dziecko (dzieci są kompetentne) oraz nowy sposób wspierania go w rozwoju i  socjalizacji. Podkreślał znaczenie szacunku i współdziałania we  wzajemnych relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych.

Prowadząca: Magdalena Wieczorek

Koszt szkolenia: 25 zł za spotkanie

Miejsce: online na platformie ClickMeeting

12S/O/I

2 października 2023 r.
w godz. 19:00 – 20:30

Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?

12S/O/II

6 listopada 2023 r.
w godz. 19:00 – 20:30

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

12S/O/III

4 grudnia 2023 r.
w godz. 19:00 – 20:30

O granicach. Kompetentne relacje z dzieckiem.

 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie 12S/O/I

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 27 września 2023 r.

Wolnych miejsc: 10.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

 

Szkolenie 12S/O/II

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 1 listopada 2023 r.

Wolnych miejsc: 11.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

 

Szkolenie 12S/O/III

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 29 listopada 2023 r.

Wolnych miejsc: 8.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 12S/O/I, 12S/O/II lub 12S/O/III

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Małgorzatą Garbulińską – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 110, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Kontakt z organizatorem:

Agnieszka Żak
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 6 września 2023
Wróć