Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje ósme seminarium dla nauczycieli przedsiębiorczości i ekonomii w szkołach średnich o profilu ekonomicznym szczegóły...
Opublikowano 12 września 2007
Zarchiwizowano 18 października 2007
Wróć