Program konferencji Kompetencje rad rodziców i rad szkół. Skuteczne włączanie rodziców do planowania i realizacji zadań statutowych szkoły. Przykłady dobrej praktyki – 2KG (Piekary Śląskie, 22 września 2007 r.) i 6KG (Sosnowiec, 29 września 2007 r.)

Część wykładowa

9:00 – 9:15

Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników.

9:15 – 10:00

Rodzice w szkole. Uregulowania prawne określające kompetencje rad rodziców i rad szkół – Magdalena Wieczorek, ROM-E Metis

10:00 – 10:45

Współpraca szkoły z rodzicami warunkiem skutecznych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych – Jolanta Zwyrtek, ROM-E Metis

10:45 – 11:00

Przerwa

11:00 – 11:45

Współpraca szkoły z rodzicami pomaga dziecku w uczeniu się – Maria Bernad, doradca metodyczny pomocy psychologicznej i pedagogicznej w Katowicach

11:45 – 12:30

Aktywizowanie rodziców do planowania i realizacji zadań szkoły. Problemy współpracy z rodzicami i przykłady dobrej praktyki – Andrzej Łukasiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół OMEGA w Katowicach

12:30 – 12:50

Przerwa

Część warsztatowa

12:50 – 15:05

1. Komunikacja wychowawcza – Jolanta Zwyrtek, ROM-E Metis

2. Jak przekonać rodziców do przekazania nauczycielom wyników badań psychologiczno-pedagogicznych? Jak czytać i interpretować opinie? – Maria Bernad, doradca metodyczny pomocy psychologicznej i pedagogicznej w Katowicach

3. Wywiadówka – jak ją uatrakcyjnić? Jak efektywniej porozumiewać się z rodzicami? – Magdalena Wieczorek, ROM-E Metis

15:05 – 15:15

Przerwa

15:15 – 16:00

Panel dyskusyjny – Magdalena Wieczorek, ROM-E Metis


Zobacz także:

Opublikowano 11 września 2007
Zmieniono 18 września 2007
Zarchiwizowano 17 listopada 2007
Wróć