Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zaprasza na międzynarodowe spotkanie ze specjalistami z Litwy, którzy będą rozmawiać na  temat:

Zadań specjalistów w  polskiej i litewskiej szkole. Pytania i odpowiedzi.

Termin: 31 maja 2023 r. w godz. 13:00 - 14:30

Miejsce: szkolenie online na platformie ClickMeeting

Spotkanie jest bezpłatne.

 

Celem konferencji jest analiza zadań specjalistów szkolnych w szkole polskiej i litewskiej, różnice i podobieństwa oraz wymiana doświadczeń z pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W spotkaniu wezmą udział goście z Litwy: Lucyna Narkiewicz-Skórko – psycholog dziecięcy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wilnie, która współpracuje z  Uniwersytetem Wileńskim w zakresie standaryzacji i adaptacji testów psychologicznych. Prowadzi warsztaty wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, szkoli nauczycieli w zakresie trudności szkolnych uczniów i zaburzeń wieku rozwojowego. Jest animatorem i koordynatorem międzynarodowych i krajowych projektów edukacyjnych i wychowawczych, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz Jurgita Stankevičienė – pedagog specjalny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, która dokonuje oceny pedagogicznej uczniów, określa poziom wiedzy, umiejętności, zdolności uczniów oraz ich zgodność z programami edukacyjnymi. Pomaga uczniom ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opanować treści edukacyjne i rozwija ich zaburzone funkcje. Doradza nauczycielom jak dostosować materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak przygotować, dostosować i zindywidualizować programy edukacyjne.

Spotkanie poprowadzą: Marzena Błaszczyk - pedagog specjalny i doradca metodyczny dla pedagogów i  psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Tychy, powiatu mikołowskiego i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz Ewa Podemska – pedagog szkolny i doradca metodyczny dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na  terenie miasta Katowice.

Serdecznie zapraszamy

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 18 kwietnia 2023
Zarchiwizowano 24 stycznia 2024
Wróć