Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

 

Zapraszamy na cykl seminariów Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Istotnym czynnikiem prawidłowego rozwoju każdego człowieka jest jego zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Determinuje ono funkcjonowanie jednostki w rzeczywistości społecznej, wpływa na jakość tworzonych relacji, pozwala rozumieć swoje miejsce w świecie. Otaczająca rzeczywistość stawia przed rodzicami, wychowawcami, pedagogami i psychologami coraz to nowe wyzwania w tej sferze.
Odpowiedzią na potrzeby środowisk związanych z edukacją, wychowywaniem, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i medyczną jest niniejsze seminarium. Proponowany cykl spotkań seminaryjnych ma na celu przybliżenie problematyki zdrowia psychicznego w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Główną ideą seminarium jest łączenie wiedzy medycznej z psychologiczną i wypracowanie systemu wspierania młodego człowieka – dziecka, nastolatka i jego rodziny.

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy; wychowawcy, pracownicy ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych.

Cele:

 • pogłębienie wiedzy w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • zwrócenie uwagi na różnego typu zaburzenia wieku rozwojowego,
 • poznanie metod pracy dzieckiem i rodziną,
 • tworzenie systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

Program spotkań seminaryjnych

Temat seminarium

Termin

Kod szkolenia

"Lęki i cienie" (I edycja)

Zaburzenia emocjonalne wieku dziecięcego oraz wieku dorastania.

 • Omówienie naturalnych stanów związanych z lękiem wynikających z rozwoju jak i skrajnych lęków mających charakter zaburzeń.

Brak wolnych miejsc.

25 września 2007 r.
9:00 – 13:00

3S/1

"Ucieczki i poszukiwania"

Zaburzenia depresyjne oraz zachowania suicydalne u dzieci i młodzieży.

 • Omówienie stanów obniżonego nastroju związanych z okresem dorastania i kryzysem tożsamości, depresji młodzieńczej;
 • różnicowanie stanów depresyjnych związanych z dorastaniem od depresji i innych zaburzeń;
 • omówienie specyfiki zachowań autoagresywnych typu samookaleczenia, próby samobójcze – często współistniejące z zaburzeniami depresyjnymi.

Brak wolnych miejsc.

16 października 2007 r.
9:00 – 13:00

3S/2

"Iluzja i rzeczywistość"

Zaburzenia z kręgu psychotycznego u dzieci i młodzieży.

 • Omówienie stanów psychotycznych u dzieci i młodzieży tj. schizofrenia dziecięca; borderline czyli osobowości z pogranicza u dzieci i młodzieży;
 • omówienie stanów manii dziecięcej.

Brak wolnych miejsc.

20 listopada 2007 r.
9:00 – 13:00

3S/3

"Wulkany i żywioły"

Zaburzenia zachowania oraz zespoły hiperkinetyczne u dzieci i młodzieży.

 • Omówienie zespołów nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń zachowania;
 • różnicowanie tych stanów od innych symptomów zaburzeń (np. agresji).

Brak wolnych miejsc.

18 marca 2008 r.
9:00 – 13:00

3S/4

"Odmienność i podobieństwo"

Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży.

 • Omówienie całościowych zaburzeń rozwojowych określonych typu zespół Aspergera, autyzm atypowy oraz szeregu zaburzeń całościowych nieokreślonych.

Brak wolnych miejsc.

8 stycznia 2008 r.
9:00 – 13:00

3S/5

"Psyche i jedzenie"

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży.

 • Omówienie zaburzeń karmienia i odżywiania wczesnego okresu dziecięcego, anoreksji, bulimii, otyłości, bigoreksji, zaburzeń gwałtownego objadania się itp.

Brak wolnych miejsc.

19 lutego 2008 r.
9:00 – 13:00

3S/6

"Lęki i cienie" (II edycja)

Zaburzenia emocjonalne wieku dziecięcego oraz wieku dorastania.

 • Omówienie naturalnych stanów związanych z lękiem wynikających z rozwoju jak i skrajnych lęków mających charakter zaburzeń.

Brak wolnych miejsc.

8 kwietnia 2008 r.
9:00 – 13:00

3S/1/2

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach.

Forma zajęć: wykład interaktywny, dyskusja panelowa.

Prowadzący:

Agnieszka Kapinos-Gorczyca – lekarz medycyny, terapeuta, magister filozofii;
Katarzyna Sitnik-Warchulska – psycholog, terapeuta.

Koordynatorzy: Maria Bernad, Jolanta Zwyrtek.

Koszt udziału w jednym seminarium wynosi 25 zł

Osoby chętne do wzięcia udziału w całym cyklu lub w pojedynczo wybranych seminariach proszone są o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie faksem lub pocztą (osobno na każde seminarium).

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: seminarium + odpowiedni kod szkolenia

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Zwyrtek

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116,
e-mail:

Opublikowano 11 września 2007
Zmieniono 8 stycznia 2008
Zarchiwizowano 8 kwietnia 2008
Wróć