Zapraszamy na kolejne, czwarte już interdyscyplinarne warsztaty terenowe w ramach cyklu tematycznego. Tym razem będziemy gościli w Nadleśnictwie Bielsko.

Miejsce: Izba edukacji leśnej Nadleśnictwa Bielsko, ul. Kopytko 14, Bielsko-Biała + tereny leśne nadleśnictwa w  Dolinie Wapienicy.

Termin: 18 lutego 2023 r. o godz. 8:00.

Miejsce zbiórki: parking przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Katowicach (ul. Świętego Huberta 43/45, 40-543 Katowice)

Cena: 20 zł od osoby

Udział w szkoleniu gwarantuje wniesienie opłaty do 13 lutego 2023 r.

Pogoda jest zawsze dobra, jednak zachęcamy do przygotowania się na jej różne oblicza poprzez stosowny strój (wygodne buty, najlepiej sportowe i kurtka przeciwdeszczowa).

Program warsztatów

9:00 – 09:20 przyjazd i przywitanie

9:20 – 10:20 warsztaty I Funkcja gospodarcza lasów

 • praca leśnika,
 • skąd bierze się drewno czyli problem z logicznym powiązaniem przyczynowo-skutkowym u dzieci i dorosłych,
 • od nasionka do krzesła – zabawa,
 • karta pracy "Las pełen drzew" – czyli jak decyzje dzisiaj wpływają na stan lasów za sto lat.

10:20 – 10:35 przerwa kawowa

10:35 – 11:35 warsztaty II Drewno jako surowiec doskonały

 • właściwości drewna,
 • współczesne zastosowanie drewna,
 • prace manualne z drewnem.

11:35 – 11:50 przerwa kawowa

11:50 – 12:00 przejazd do Doliny Wapienicy

12:00 – 14:30 warsztaty III Funkcja społeczna lasów

 • spacer w Dolinie Wapienicy – miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców Bielska-Białej i regionu,
 • wielofunkcyjność lasów czyli jak pogodzić interesy wielu stron,
 • las jako miejsce odpoczynku i rekreacji,
 • las jako lekarstwo czy źródło lęku – dyskusja.

Ewentualnie w przypadku braku pogody – warsztaty III w Izbie edukacji leśnej

14:30 Wyjazd z nadleśnictwa

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 13 lutego 2023 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 67W/V

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Relacje z podróży po poprzednich nadleśnictw

 

Wykaz wszystkich podróży w ramach cyklu Od nasionka do książki

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Sonia Gogulla
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 19 stycznia 2023
Zmieniono 23 stycznia 2023
Wróć