Zapraszamy zwolenników nowoczesnych metod nauczania, nauczycieli z pasją. Wiemy, że są tacy wśród dyrektorów i pracowników oświaty. To dla Was, dla tych, którzy są przyszłością polskiej oświaty, organizujemy serię konferencji "Nauczanie na odległość jako nowoczesny sposób nauczania w społeczeństwie komunikacyjnym" oraz warsztaty "Nauczyciel informatyki w roli szkolnego koordynatora". Koszty w 100% pokrywa Kuratorium Oświaty w Katowicach – dla uczestników udział w nich jest bezpłatny.

Konferencja "Nauczanie na odległość jako nowoczesny sposób nauczania w społeczeństwie komunikacyjnym"

Konferencje przybliżają zagadnienia nauczania na odległość, a w szczególności e-learningu, bez którego trudno sobie wyobrazić szkołę za kilka lat. Przeznaczone są przede wszystkim dla dyrektorów szkół, ale też dla wszystkich nauczycieli i pedagogów.

Zagadnienia:

Podstawowe określenia i hasła e-edukacji
Przegląd metod i technologii stosowanych w e-edukacji
E-learning w szkole? Uwarunkowania legislacyjne, możliwe formy i zastosowania
Dobre praktyki – prezentacje lekcji e-learningowych

Ludzie:

Prof. Jerzy Maria Mischke – twórca Centrum Kształcenia Zdalnego AGH, dyrektor Ośrodka Nowych Technologii Edukacyjnych WSG w Bydgoszczy, jeden z ważniejszych autorytetów w kraju
Beata Michalska – szkoleniowiec, dyrektor zarządzający Tenet Management, ekspert w dziedzinie e-learningu i kształcenia dorosłych,
Roman Lorens – dyrektor liceum, doświadczony dydaktyk e-learningowy, trener e-learningu
Elżbieta Jarosińska – nauczyciel akademicki (Politechnika Krakowska), doświadczony dydaktyk e-learningowy, trener e-learningu
Liliana Prześlica – nauczyciel, doświadczony dydaktyk e-learningowy, trener e-learningu

Miejsca, terminy:

20 września 2007, Bielsko Biała
9 października 2007, Częstochowa
23 października 2007, Zabrze

Więcej:

www.katowice.tenet.com.pl

Kontakt:

tel. 012 266 68 69,

Szkolenie "Nauczyciel informatyki w roli szkolnego koordynatora"

20-godzinne szkolenie "Nauczyciel informatyki w roli szkolnego koordynatora" przygotowuje nauczycieli do roli szkolnego eksperta technologii informacyjnych. Absolwenci szkolenia będą umieli pomóc innym nauczycielom w stosowaniu elementów e-learningu w pracy dydaktycznej, tworzyć narzędzia ulepszające procesy dydaktyczne, oraz ułatwiające zarządzanie szkołą.

Zagadnienia

Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Nowatorskie inicjatywy nauczycieli – konstruowanie indywidualnych – szkolnych programów pracy koordynatora technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Tworzenie szkolnych projektów w zakresie ICT

Ludzie

Jerzy Drobot – nauczyciel mianowany, praktyk, długoletni koordynator, trener IT, trener e-learningu

Miejsca, terminy

24-27 września 2007 (grupa popołudniowa) oraz 28-30 września 2007 (grupa weekendowa), Zabrze
19-22 listopada 2007 (grupa popołudniowa) oraz 23-25 listopada 2007 (grupa weekendowa), Rybnik

Więcej:

www.katowice.tenet.com.pl

Kontakt:

tel. 012 266 68 69,

Ewa Gleisner

Opublikowano 6 września 2007
Zarchiwizowano 25 listopada 2007
Wróć