Zapraszamy na, drugie w cyklu tematycznym Od nasionka do książki, interdyscyplinarne warsztaty terenowe. Będziemy gościli w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, w którym 30. lat temu pożar strawił doszczętnie ponad 9 tys. ha lasu. Dzisiaj w miejscu pogorzeliska rośnie młody las. Stało się to możliwe wyłącznie dzięki staraniom leśników z Nędzy i ich innowacyjnej metodzie hodowania sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Odwiedzimy laboratorium mikoryzowe, w którym dowiemy się jak ogromne znaczenie dla życia lasu ma mikoryza i jak powstają szczepionki mikoryzowe. Dowiemy się o historycznych i współczesnych dziejach okolicy i jej mieszkańców oraz miejscach, które warto odwiedzić. Odpoczniemy spacerując ścieżkami Rezerwatu Łężczok, którego zagospodarowanie turystyczne w całości wykonały Lasy Państwowe.

Termin: 22 października 2022 r. godz. 8:00. Orientacyjna godzina powrotu 16:00 – 17:00

Miejsce zbiórki: parking przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (ul. Świętego Huberta 43/45, 40-543 Katowice)

Cena: 20 zł od osoby

Udział w szkoleniu gwarantuje wniesienie opłaty do 17 października 2022r.

Pogoda jest zawsze dobra, jednak zachęcamy do przygotowania się na jej różne oblicza poprzez stosowny strój (wygodne buty, najlepiej sportowe i kurtka przeciwdeszczowa).

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 17 października 2022 r.

Wolnych miejsc: 18.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 67W/II

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Sonia Gogulla
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

 

Pozostałe spotkania: www.metis.pl/content/view/3826/26/

Opublikowano 21 września 2022
Wróć