Kurs podstawowy SFA

Zapraszamy na KURS PODSTAWOWY SFA

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis zaprasza na kurs podstawowy w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA) pt. Zmiana jest możliwa.

Kurs stanowił w ubiegłych latach element trzyletniego projektu Uniwersytetu Fontys w Tilburgu (Holandia) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce.

Esencją SFA jest koncentracja na możliwościach, a nie na problemach, w pracy z klientami wszelkiego typu. Ważny jest cel, do jakiego klient (uczeń, podopieczny, rodzic, nauczyciel itp.) zmierza i jego zasoby, które mogą mu pomóc ten cel osiągnąć.

Bardzo często chcąc rozwiązać sytuacje trudne związane np. z uciążliwymi zachowaniami dziecka, analizujemy dogłębnie genezę tych zachowań, liczne sytuacje, w których występują. Niejednokrotnie precyzyjna diagnoza problemu prowadzi do uczucia bezradności u osoby pomagającej; historia traumatycznych doświadczeń, czy też organiczne dysfunkcje, przesłaniają zdrowy potencjał dziecka i nadzieję na zmianę.

SFA kwestionuje założenie, iż zrozumienie wszystkich spraw związanych ze źródłem problemu to jedyny sposób, by rozwiązać zaistniałą sytuację. Jest to podejście zorientowane w większym stopniu na przyszłość i na działanie.

Stosując SFA osoba pomagająca klientowi koncentruje się na jego:

 • potrzebach (zamiast na problemach)
 • potencjale i mocnych stronach (zamiast na brakach i słabych stronach)
 • poprzednich sukcesach (zamiast na porażkach)
 • wyjątkach od sytuacji problemowej (zamiast na częstotliwości pojawiania się i rozmiarze problemu)
 • definiowaniu i konstruowaniu wizji pożądanej przyszłości (zamiast na obezwładniającej przeszłości)

Takie nastawienie osoby pomagającej motywuje klienta do współpracy i umożliwia budowę skutecznego sojuszu na rzecz zmian.

Korzenie tego podejścia sięgają sposobu myślenia terapeutycznego Miltona Ericksona oraz niektórych metod pracy w Mental Research Institute w Palo Alto. Ostateczny kształt Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach zawdzięcza swoim bezpośrednim "rodzicom" – Stevowi de Shazerowi i Insoo Kim Berg.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, jako podejście nowoczesne i skuteczne, stosowana jest w Polsce przez niektórych psychoterapeutów. Jest jednak nadal stosunkowo mało znana i praktykowana.

SFA to nie tylko narzędzie psychoterapii; znajduje również szerokie zastosowanie w innych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • w instytucjach oświatowych – szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • w organizacjach pomocy społecznej – ośrodkach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka, centrach interwencji kryzysowej,
 • w ośrodkach ochrony zdrowia – ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach zdrowia psychicznego

W USA, Holandii, Wielkiej Brytanii i innych krajach, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach okazało się skutecznym narzędziem postępowania w odniesieniu do szerokiego spektrum problemów (w tym problemów behawioralnych i zaburzeń w kontaktach społecznych, włącznie z problemami alkoholowymi).

W ubiegłym roku przeprowadzone zostały w ścisłej współpracy z holenderskimi profesjonalistami kursy podstawowe i zaawansowane. Ewaluacje potwierdziły wysoką przydatność SFA w pracy instytucji oświatowych. Kursy oferują konkretne techniki pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Wypowiadając się na temat pozytywnych efektów szkolenia, uczestnicy podkreślali wzrost optymizmu i poczucia zaradności w pracy.

Tematyka kursu podstawowego:

 • Strategia rozwiązywania problemów a strategia budowania rozwiązań
 • Podstawowe założenia metody SFA
 • Etapy budowania rozwiązań
 • Podstawowe techniki i strategie stosowane w praktyce SFA – taniec 8 kroków
 • Wizja wzbogacenia własnej praktyki o elementy SFA

Trenerzy: Beata Łęcka i Krystyna Szczęsna-Witkowska są doświadczonymi psychologami, działającymi w obszarze edukacji, wyszkolonymi w Metodzie SFA przez wysokiej klasy specjalistów Uniwersytetu Fontys w Tilburgu.

Planowany termin kursu podstawowego to: 15 - 16 października 2007 r. w godz. 9:00 – 16:30.

Koszt uczestnictwa wynosi: 30 zł

Limit miejsc na kurs został wyczerpany.

Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Konsultanci Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Opublikowano 4 września 2007
Zmieniono 24 września 2007
Zarchiwizowano 16 października 2007
Wróć