Cykl seminariów dla nauczycieli początkujących odbywających przygotowanie do zawodu w przedszkolu,
w ramach Sieci współpracy i samokształcenia, w roku szkolnym 2022/2023

 

"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."

Janusz Korczak

 

Zapraszam nauczycieli przedszkola rozpoczynających pracę w edukacji przedszkolnej na cykl 8 spotkań w ramach Sieci współpracy i samokształcenia, zgodnie ze zmianami w przepisach Karty Nauczyciela. Na seminarium planuję: poszerzać Waszą wiedzę i kompetencje w ramach metodyki wychowania przedszkolnego, wymianę doświadczeń, podać przykłady dobrej praktyki itp., zgodnie z Waszym zapotrzebowaniem.

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21

Forma: stacjonarna

Dzień tygodnia: czwartki w godz. 15:00 – 18:00

Terminy spotkań: 29 września, 20 października, 24 listopada, 15 grudnia 2022 r., 23 lutego, 30 marca, 27 kwietnia i 25 maja 2023 r.

Koszt: bezpłatnie

 

I spotkanie – 29 września 2022 r., będzie spotkaniem organizacyjno-diagnostycznym w celu rozeznania potrzeb oraz ustalenia tematyki kolejnych seminariów. Tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi oczekiwaniami.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 15.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

Koordynator:

Gabriela Niemiec
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

 

Terminy

Tematy seminarium

29 września 2022 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Zmiany prawne w edukacji od września 2022 r. Awans zawodowy. Status nauczyciela początkującego.

Analiza potrzeb – ustalenie tematyki kolejnych spotkań.

Prowadzący: Jolanta Leśniak, Gabriela Niemiec

Opublikowano 2 września 2022
Wróć