Cykl seminariów dla nauczycieli początkujących odbywających przygotowanie do zawodu w przedszkolu,
w ramach Sieci współpracy i samokształcenia, w roku szkolnym 2022/2023

 

"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."

Janusz Korczak

 

Zapraszam nauczycieli przedszkola rozpoczynających pracę w edukacji przedszkolnej na cykl 8 spotkań w ramach Sieci współpracy i samokształcenia, zgodnie ze zmianami w przepisach Karty Nauczyciela. Na seminarium planuję: poszerzać Waszą wiedzę i kompetencje w ramach metodyki wychowania przedszkolnego, wymianę doświadczeń, podać przykłady dobrej praktyki itp., zgodnie z Waszym zapotrzebowaniem.

W każdym momencie można dołączyć do sieci.

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21

Forma: stacjonarna

Dzień tygodnia: czwartki w godz. 15:00 – 18:00

Terminy spotkań: 29 września, 20 października, 24 listopada, 12 grudnia 2022 r., 28 lutego, 30 marca, 27 kwietnia i 25 maja 2023 r.

Koszt: bezpłatnie

Terminy

Tematy seminarium

29 września 2022 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Zmiany prawne w edukacji od września 2022 r. Awans zawodowy. Status nauczyciela początkującego.

Analiza potrzeb – ustalenie tematyki kolejnych spotkań.

Prowadzące: Jolanta Leśniak, Gabriela Niemiec

20 października 2022 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Dyscyplina w grupie

Prowadząca: Gabriela Niemiec

24 listopada 2022 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Emocje – jak sobie z nimi poradzić

Prowadząca: Gabriela Niemiec

12 grudnia 2022 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Jak przeciwdziałać agresji

Prowadząca: Gabriela Niemiec

28 lutego 2023 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Jak zachęcić nieśmiałych do działania

Prowadząca: Gabriela Niemiec

30 marca 2023 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Teatr ilustracji

Prowadząca: Gabriela Niemiec

27 kwietnia 2023 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Terapeutyczny Kamishibai

Prowadząca: Gabriela Niemiec

25 maja 2023 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Przykłady dobrych praktyk prezentowane przez uczestników. Podsumowanie cyklu.

Prowadząca: Gabriela Niemiec

Tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi oczekiwaniami.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Koordynator:

Gabriela Niemiec
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 2 września 2022
Zmieniono 18 maja 2023
Zarchiwizowano 25 maja 2023
Wróć