Jak pracować z klasą, w której są uczniowie z różnych kultur, często nieznający języka polskiego?
Jak rozpoznać i wzmacniać mocne strony uczniów cudzoziemskich?
Jak wspierać uczniów z doświadczeniem migracji, nie zaniedbując jednocześnie ich polskich koleżanek i kolegów?
Jak współpracować w gronie pedagogicznym na rzecz integracji międzykulturowej?
Jakie metody wykorzystać w pracy dydaktycznej w klasie zróżnicowanej językowo?

To najważniejsze pytania, na które poszukamy odpowiedzi podczas kursu doskonalącego Praca w klasie zróżnicowanej językowo.

 

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

 

Do udziału w zajęciach zapraszam nauczycielki i nauczycieli wszystkich typów szkół.

Praca będzie miała formę warsztatową. Uczestnicy otrzymają dostęp do wielu źródeł i publikacji. Będą mieli możliwość wypracowania własnych materiałów do pracy z uczniami.

Czas: 25 godz. dydaktycznych

Miejsce zajęć: ROM-E Metis w Katowicach

Szczegółowy harmonogram kursu:

Tematyka zajęć

Termin

Wprowadzenie do tematyki kursu – prezentacja celów i potrzeb uczestników, wymiana doświadczeń.

Uczeń z doświadczeniem migracji (UDM)w klasie – sytuacja psychologiczno-społeczna, szanse i wyzwania.

Etapy szoku kulturowego.

Diagnoza potencjału UDM.

10 października 2022 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Zadania nauczycieli w pracy z UDM – kompetencje międzykulturowe nauczycieli, Zespół Wsparcia Edukacyjnego, współpraca z Asystentem Międzykulturowym.

24 października 2022 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Integracja klasy zróżnicowanej językowo w praktyce.

Tematyka antydyskryminacyjna w szkole.

7 listopada 2022 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Metody pracy dydaktycznej w klasie zróżnicowanej językowo – dostosowanie materiałów edukacyjnych, form pracy i oceniania.

Zasady nauczania języka polskiego jako drugiego.

Międzykulturowe aspekty procesu edukacyjnego.

Opracowanie materiałów edukacyjnych dostosowanych do pracy z uczniami cudzoziemskimi.

21 listopada 2022 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Prezentacja materiałów opracowanych przez uczestników kursu.

Podsumowanie, ewaluacja.

5 grudnia 2022 r.
w godz. 15:00 – 18:00

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

Termin płatności: 21 października 2022 r.

 

Autorka programu kursu:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 31 sierpnia 2022
Wróć