Cykl seminariów dla Dyrektorów szkół i przedszkoli województwa śląskiego w ramach programu Szkoły w Sieci w roku szkolnym 2022/2023.

 

"Plany to nic, planowanie jest wszystkim"
- Dwight D. Eisenhower

- czyli planowanie pracy szkoły/placówki oświatowej zgodnie z wymogami prawa,
które służą efektywności i rozwojowi nauczyciela.

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21

W godzinach: piątki od 10:00 – 13:00

 

Jak każdego roku zapraszam grupę Dyrektorów przedszkoli i szkół na cykl spotkań w ramach programu Szkoły w Sieci.

Poniżej zostały wpisane propozycje tematów seminariów oraz proponowane terminy spotkań stacjonarnych dla każdej z grup. Niektóre seminaria będą prowadzone dla obu grup razem, co wynika z tej samej tematyki. Jak zwykle tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi potrzebami grup.

Zapraszam każdego dyrektora zainteresowanego uczestnictwem w seminariach do zgłaszania się online poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej – 1DB/I – przedszkola lub 1DB/II – szkoły (podstawowe i ponadpodstawowe).

Koszt: 250 zł od osoby za cały cykl seminariów

 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie 1DB/I

Koszt udziału: 250 zł

Termin płatności: 6 września 2022 r.

 

Szkolenie 1DB/II

Koszt udziału: 250 zł

Termin płatności: 6 września 2022 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 1DB/I lub 1DB/II

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Osoba do kontaktu:

Jolanta Leśniak
tel: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

Terminy seminarium

Dyrektorzy Przedszkoli
1DB/I

Dyrektorzy Szkół
1DB/II

9 września 2022 r.

10:00 – 13:00

(dwie grupy razem)

Zmiany prawne w edukacji od września 2022 r.

Prowadzący: Anna Król, Jolanta Leśniak

23 września 2022 r.

10:00 – 13:00

(dwie grupy razem)

 

Zmiany prawne w edukacji od września 2022 r. – część II

Prowadzący: Anna Król

21 października 2022 r.

10:00 – 13:00

(dwie grupy razem)

Wyszukiwanie i krytyczna ocena informacji czyli jak nie dać się zwieść fake news

Prowadzący: Katarzyna Wilk

18 listopada 2022 r.

10:00-13:00

Temat do ustalenia

25 listopada 2022 r.

10:00 -13:00

Temat do ustalenia

17 lutego 2023 r.

10:00 -13:00

Temat do ustalenia

24 lutego 2023 r.

10:00 -13:00

Temat do ustalenia

10 marca 2023 r.

10:00 -13:00

Sprawy kadrowe

Prowadzący: Anna Król

17 marca 2023 r.

10:00 -13:00

Sprawy kadrowe

Prowadzący: Anna Król

14 kwietnia 2023 r.

10:00 -13:00

Temat do ustalenia

21 kwietnia 2023 r.

10:00 -13:00

Temat do ustalenia

Opublikowano 11 sierpnia 2022
Zmieniono 9 września 2022
Wróć