Jak się uczysz, tak umiesz...
S. Dylak, Architektura wiedzy w szkole,
Difin Sa, Warszawa 2013, str. 46

Przywołana w tytule strategia kształcenia wyprzedzającego (SKW) była przedmiotem trzyletniego projektu Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych, realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysł nauczania wyprzedzającego powstał w roku 2009, a sama strategia, jako propozycja dydaktyczna, została opracowana w zespole Zakładu Pedeutologii Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM rok później.

Co jest istotą nauczania wyprzedzającego? Jakie role i zadania stoją przed nauczycielem, a jakie przed uczniami? Jakie są etapy strategii kształcenia wyprzedzającego? Zainteresowanych odpowiedziami na te pytania zapraszamy na kurs doskonalący Strategia kształcenia wyprzedzającego w praktyce.

Czas trwania: 30 godz.

Termin:

25 maja 2022r. w godz. 15:00 – 17:15 – spotkanie 1 (face to face, etap aktywacji)

26 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r. – praca na platformie Moodle (etap przetwarzania)

6 czerwca 2022 r. godz. 15:00 – 17:15 – spotkanie 2 (face to face, etap systematyzacji)

7 czerwca 2022 r. do 12 czerwca 2022 r. – praca na platformie Moodle (etap ewaluacji)

Miejsce zajęć: ROM-E Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 22 maja 2022 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail: /

Opublikowano 19 kwietnia 2022
Wróć