Zapraszamy na kurs doskonalący Cyklicznie o "Wychowaniu do życia w rodzinie".

Realizacja priorytetu MEiN "Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych /wychowanie do życia w rodzinie/ oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego poprzez:

Cele:

  • poszerzenie wiedzy nauczycieli o przebiegu rozwoju fizycznego oraz wpływie biologii na funkcjonowanie emocjonalno-psychiczne społeczne dzieci i młodzieży;
  • doskonalenie umiejętności dydaktyczno-metodycznych nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych;
  • udzielanie wsparcia nauczycielom wychowania do życia w rodzinie i realizatorom szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych.

W ramach cyklu proponujemy państwu w tym semestrze:

  • zajęcia w trybie hybrydowym (cześć siedzibie ROM-E Metis w Katowicach, część online);
  • konsultacje.

Terminy zajęć:

30 maja 2022 r. w godz. 15:00 – 18:00
Grażyna Skirmuntt, Ewa Kustwan-Mróz
Małolaty i zgredy – dlaczego się nie rozumiemy
(warsztat stacjonarny w ROM-E Metis w Katowicach)

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 9.

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 


25 kwietnia 2022 r. w godz. 16:00 – 17:30
dr Agnieszka Niesporek
Socjologiczny obraz współczesnej rodziny
(szkolenie online na platformie Zoom)

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 


5 kwietnia 2022 r. w godz. 15:00 – 16:30
dr hab. Piotr Łaszczyca
Jak ciało i duch przybierają postać. Mechanika rozwoju ucznia
(stacjonarnie w ROM-E Metis w Katowicach oraz będzie też możliwość uczestniczenia online na platformie Zoom – podczas zapisów proszę wpisać miejsce uczestnictwa – STACJONARNIE lub ONLINE)

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 


15 marca 2022 r. w godz. 17:00 – 18:45
Anna Jurek
Ciałopozytywne dojrzewanie w szkole
(szkolenie online na platformie Zoom)

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 


Wszystkie formy są nieodpłatne.

Koordynator cyklu:

Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 wew.102
e-mail:

Opublikowano 4 marca 2022
Zmieniono 4 maja 2022
Wróć