Szanowni Państwo,

Liczba rozwodów w Polsce od kilku lat to ok. 50 - 60 tysięcy rozwodzących się par małżeńskich rocznie. Wedle danych GUS w roku 2015 było to 67,3 tys., w 2016 – 63,4 tys, a w roku 2017 – 65,2 tys., 2018 – 63 tys., 2019 r. – 65,4 tys., ale w roku pandemii 2020 r. – 51,2 tys. rozwodów.

Szacuje się też, że ok. 4% populacji dzieci i młodzieży do 20 roku życia jest pozbawionych co najmniej jednego rodzica, ok. 400 tys. jest osieroconych przez jednego rodzica, ok. 7,5 tys. przez oboje rodziców (Szukalski 2007 za: Borucka-Iwańska, Dołęga, 2018). W przestrzeni szkoły zwykle bardziej bywa akcentowany fakt osierocenia dziecka niż to, co ono przeżywa lub czego potrzebuje (Borucka-Iwańska, Dołęga, 2018)

Z perspektywy psychologicznej rozwód jest kategorią utraty, podobną w przeżywaniu emocjonalnym do takich utrat jak właśnie śmierć osoby bliskiej czy poważny uszczerbek na zdrowiu, determinujący długofalowe funkcjonowanie osoby. Równocześnie rozwód jest procesem, z którym poradzenie sobie zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych zajmuje wiele lat, podobnie jak poradzenie sobie z procesem żałoby. Warto zatem, by podstawowa wiedza o tych procesach i zachowaniach im towarzyszącym, jak również sposobach wsparcia dzieci i dorosłych była znana osobom zajmującym się nauczaniem i wychowaniem.

Serdecznie zapraszam na seminarium,
Wioleta Baraniak

 

Podstawowe informacje o warsztacie:

Tematyka:

  • rozwód z perspektywy dorosłych,
  • rozwód z perspektywy dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem ich wieku rozwojowego,
  • typowe reakcje dzieci i młodzieży w sytuacji rozwodu rodziców,
  • podstawowe sposoby wparcia dzieci i młodzieży w sytuacji rozwodu rodziców,
  • zadania żałoby u dzieci i u dorosłych,
  • uniwersalność/niepowtarzalność indywidualnego procesu żałoby,
  • sposoby pracy z dziećmi w sytuacji żałoby.

Liczba godzin: 4

Terminy zajęć: 7 i 14 marca 2022 r. w godz. 14:30 – 16:00

Miejsce realizacji: platforma Zoom

Prowadzący: Wioleta Baraniak

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 4 marca 2022 r.

Wolnych miejsc: 13.

O udziale w seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 175W/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Wioleta Baraniak
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 12 stycznia 2022
Wróć