Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na warsztat Humor w szkole? – czyli o sposobach wykorzystywania humoru w pracy nauczyciela.

Czy szkoła musi kojarzyć się tylko z powagą? Jako wychowawcy i nauczyciele słyszeliście zapewne Państwo żarty o nauczycielach, cytaty z tzw. humoru zeszytów szkolnych, zabawne anegdoty, których treścią były sytuacje szkolne. A żartobliwe powiedzenia, humor sytuacyjny, błyskotliwe, albo i mniej błyskotliwe wypowiedzi uczniów albo samych nauczycieli? I w końcu zasadnicze pytanie: "Co Państwa śmieszy, a co nie?", a także: "Co śmieszy uczniów, a co nie?" To wszystko tworzy przecież koloryt szkoły.

Zapraszam Państwa na seminarium, które pozwoli z jednej strony baczniej obserwować zjawisko szkolnego humoru, z drugiej – nauczy, w sposób świadomy, stosować go w pracy zawodowej.

Tematyka warsztatu :

  1. Humor konstruktywny i niekonstruktywny – czego jest więcej w szkole, jak go rozróżniać i świadomie stosować.
  2. "Humor + serdeczność + kontakt" – przykłady konstruktywnego humoru z życia szkoły.
  3. Przezwiska nauczycieli, "śmieszne klasówki" itp. jako element szkolnego humoru.
  4. Moje poczucie humoru jako element mojej osobowości.

Z humorem jest jak z pięknem: "Nie to jest śmieszne, co jest śmieszne, ale to, co śmieszy właśnie mnie", czyli... każdego z osobna. Mam jednak nadzieję, że mimo tych różnic, każdy znajdzie w tym warsztacie możliwość poszerzenia własnych umiejętności pracy wychowawczej, wykorzystując w tym tak kreatywne narzędzie, jakim jest poczucie humoru.

Podstawowe informacje o warsztacie:

Liczba godzin: 2

Termin zajęć: 7 lutego 2022 r. w godz. 14:30 – 16:00

Miejsce realizacji: platforma Zoom

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 4 lutego 2022 r.

Wolnych miejsc: 9.

O udziale w seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 40S/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela prowadzący / koordynator:

Wioleta Baraniak
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 12 stycznia 2022
Wróć