Zabawa jest biologicznie zaprogramowanym i ewolucyjnie utrwalonym mechanizmem,
który służy zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

(Peter Gray, Wolne dzieci)

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów metodycznych pod wspólnym tytułem Zabawa z rekwizytami i bez.

Każde spotkanie jest tematycznie odrębnym szkoleniem. Wszystkie spotkania poświęcimy wykorzystaniu zabawy w procesie uczenia się uczniów poprzez użycie wybranych gier jako środków dydaktycznych.

Adresaci: nauczyciele (II i III etap edukacyjny i wszystkie typy szkół)

Cena: bezpłatne

Miejsce: platforma Zoom

Czas: od 15:00 do 17:15

Harmonogram warsztatów:

Data

Tytuł i tematyka szkolenia

Kod szkolenia

26 stycznia 2022 r.

Zabawa z rekwizytami i bez – wprowadzamy temat lekcji

 • Intrygujące początki lekcji.
 • Wyrabianie nawyku koncentracji na zadaniu.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

176W/KA/I

2 lutego 2022 r.

Zabawa z rekwizytami i bez – budujemy zespół

 • Poznajemy się nawzajem.
 • Uczymy się akceptacji odmienności.
 • Uczymy się współpracy.

176W/KA/II

2 marca 2022 r.

Zabawa z rekwizytami i bez – realizujemy temat lekcji

 • Zaangażowanie uczniów w procesie uczenia się.
 • Motywacja i motywowanie.
 • Cykl 5E.

176W/KA/III

9 marca 2022 r.

Zabawa z rekwizytami i bez – powtarzamy materiał

 • Nietypowy kontekst edukacyjny powtórek materiału.
 • Redukcja stresu związanego z ocenianiem szkolnym.
 • Stosunek do błędów/porażek.
 • Konstruktywna informacja zwrotna.
 • Ocena koleżeńska.

176W/KA/IV

16 marca 2022 r.

Zabawa z rekwizytami i bez – rozwijamy kreatywność

 • Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne.
 • Wyobraźnia.
 • Metafora i skojarzenia.

176W/KA/V

23 marca 2022 r.

Zabawa z rekwizytami i bez – rozwiązujemy problemy

 • Myślenie problemowe.
 • Testowanie pomysłów.
 • Krytyczne myślenie.

176W/KA/VI

 

Warunki uczestnictwa

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń lub pojedyncze warsztaty.

Skorzystaj z tego formularza online (kliknij), aby zapisać się na cały cykl, lub skorzystaj z poniższych linków na poszczególne spotkania.

Szkolenie 176W/KA/I

Udział jest nieodpłatny.

 

Szkolenie 176W/KA/II

Udział jest nieodpłatny.

 

Szkolenie 176W/KA/III

Udział jest nieodpłatny.

 

Szkolenie 176W/KA/IV

Udział jest nieodpłatny.

 

Szkolenie 176W/KA/V

Udział jest nieodpłatny.

 

Szkolenie 176W/KA/VI

Udział jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki:

Sonia Gogulla
e-mail:

Grażyna Skirmuntt
e-mail:

Opublikowano 11 stycznia 2022
Zmieniono 25 stycznia 2022
Zarchiwizowano 23 marca 2022
Wróć