Więzi – więzy #2. Edukacja i profilaktykaWięzi – więzy #2. Edukacja i profilaktyka

VIII konferencja | O konferencji | Termin i miejsce | Program konferencji
Opis warsztatów | Warunki uczestnictwa/zgłoszenie | Kontakt
 

Program konferencji

Część wykładowa – 20 września 2007 r. (czwartek)

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego – Śląski Urząd Wojewódzki
Adres: Katowice, ul. Jagiellońska 25

9.30 – 11.00 Sesja wykładowa

 • Uroczyste rozpoczęcie konferencji
 • Rodzice w podręcznikach szkolnych
  Aleksander Lubina – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
 • Postać ojca we współczesnej psychoanalizie
  dr Marek Jasiński – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

11.00 – 11.15 Przerwa

11.15 – 13.00 Sesja wykładowa

 • Etyka w pomaganiu
  prof. Tadeusz Gadacz – Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Przemiany więzi społecznych. Implikacje dla edukacji
  dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja i profilaktyka HIV/AIDS z perspektywy doświadczeń pracy w krajach muzułmańskich
  dr n. med. Maria Gańczak – Zakład Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

13.00 – 13.15 Przerwa

13.15 – 14.30 Sesja wykładowa

 • O co młodzi pytają – edukacja rówieśnicza w Polsce na przykładzie działalności grupy edukatorów seksualnych Ponton
  Anna Grzywacz – Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa
 • My też dojrzewamy
  dr Alicja Długołęcka – Zakład Psychoterapii, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa
 • Wyzwania dla edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych
  Joanna Dec – Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej, Uniwersytet Zielonogórski

14.30 Zakończenie części wykładowej


Część seminaryjno-warsztatowa – 21 września 2007 r. (piątek)
Czas trwania: 10.00 – 15.00
(do wyboru jedna z poniższych grup tematycznych)

 

Miejsce: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

Warsztaty nr 1
Warsztaty superwizyjne: Pomoc w typowych problemach seksualnych młodzieży
dr Urszula Hermanowicz, Wiesław Sokoluk – Warszawa

Warsztaty nr 2
Po drodze – nie po drodze. Dziecko w systemie rodzinnym i w systemie szkolnym
Wioleta Baraniak – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

Warsztaty nr 3
Porozmawiajmy o seksie
Justyna Dąbrowska – Miesięcznik Dziecko, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa

Warsztaty nr 4
Praktyczne zajęcia superwizyjne w ujęciu psychodynamicznym
dr Marek Jasiński – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Warsztaty nr 5
Dorastam – wiem, rozumiem, akceptuję!!! - Rozumieć dorastające dziecko. Trening umiejętności wychowawczych stosowanych wobec dorastającej młodzieży
Grażyna Czubińska – Stowarzyszenie INTEGRA

Warsztaty nr 6 (brak wolnych miejsc)
TOKSYCZNI LUDZIE → TOKSYCZNY ZWIĄZEK → TOKSYCZNI RODZICE → TOKSYCZNE DZIECIŃSTWO → TOKSYCZNI LUDZIE → potrafisz przerwać to błędne koło?
Wojciech Lach – Stowarzyszenie INTEGRA

Warsztaty nr 7
Jaka ma być ta połówka jabłka – czyli rzecz o doborze partnera
Tamara Czerwińska-Szulc – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Słupsk

Warsztaty nr 8
Nie przestawaj mnie kochać – czyli problem relacji między matkami a dorastającymi córkami
Bożena Brzezińska – Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Opole

Warsztaty nr 9
Trudności komunikacyjne w obszarze edukacji seksualnej: młodzież – dorośli
Joanna Dec – Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej, Uniwersytet Zielonogórski

Warsztaty nr 10
Trudna młodzież – Trudni rodzice. Praca z rodzicami młodzieży sprawiającej kłopoty wychowawcze
Małgorzata Godzińska-Woźnik – Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej

Warsztaty nr 11
Dlaczego ja? Dlaczego on?
dr n. med. Maria Gańczak – Zakład Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

Warsztaty nr 12
Model skutecznego radzenia sobie w sporze z dzieckiem
Beata Kwiatek – Ośrodek Kształcenia Kadr Atena, Słupsk

Warsztaty nr 13
Dojrzewamy przez całe życie
dr Alicja Długołęcka – Zakład Psychoterapii, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa

Warsztaty nr 14
Metody warsztatowe w pracy z rodzicami
Sonia Gogulla – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Opublikowano 2 sierpnia 2007
Zmieniono 7 września 2007
Zarchiwizowano 21 września 2007
Wróć