Cykl seminariów dla Dyrektorów szkół i przedszkoli województwa śląskiego w ramach programu Szkoły w Sieci w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnią myślą tegorocznego cyklu jest: "Co nowego w edukacji".

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21

W godzinach: piątki od 10:00 – 13:00

 

Jak każdego roku zapraszam grupę Dyrektorów przedszkoli i szkół na cykl spotkań w ramach programu Szkoły w Sieci.

Poniżej zostały wpisane propozycje tematów seminariów oraz proponowane terminy spotkań stacjonarnych dla każdej z grup.

Jak zwykle tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi potrzebami grup.

 

Zapraszam każdego dyrektora zainteresowanego uczestnictwem w seminariach do zgłaszania się online poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej.

W związku z tym, że grupy stacjonarne mogą liczyć tylko do 15 osób, w zależności od liczby osób zapisanych będziemy ustalać dodatkowe terminy.

Koszt: 200 zł od osoby za cały cykl seminariów

 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie 1DB/I

Koszt udziału: 200 zł

100 zł – płatne do 11 października 2021 r. oraz
100 zł – płatne po  1 stycznia 2022 r.

 

Szkolenie 1DB/II

Koszt udziału: 200 zł

100 zł – płatne do 22 października 2021 r. oraz
100 zł – płatne po  1 stycznia 2022 r.

 

 

Osoba do kontaktu:

Jolanta Leśniak
tel: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

Terminy seminarium

Dyrektorzy Przedszkoli

1DB/I

Dyrektorzy Szkół

1DB/II

15 października 2021 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Co nowego w przepisach prawnych...

Prowadzący: Anna Król

 

22 października 2021 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Co nowego w przepisach prawnych..,

Prowadzący: Anna Król

14 stycznia 2022 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Uwaga – dwie grupy razem

Sygnaliści – obowiązki szkół i placówek, jako pracodawców

Prowadzący: Anna Król

16 grudnia 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Polski ustawodawca zobowiązany jest do implementacji dyrektywy do naszego porządku prawnego do 17 grudnia 2021 r. Pracodawcy zobligowani będą do stworzenie wdrożenie mechanizmów służących dokonywaniu zgłoszeń przez "sygnalistów", w szczególności określenia kanałów zgłoszeń czy stworzenia wewnętrznych procedur

11 marca 2022 r.
w godz. 10:00 – 14:00

Uwaga – dwie grupy razem

Sprawy kadrowe...

Prowadzący: Anna Król

Na kolejnym spotkaniu w ramach Szkoły w Sieci – dla dyrektorów przedszkoli oraz szkół, będziemy omawiać ochronę nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych przed wypowiedzeniem umów poprzez analizę regulacji zawartych w KN i KP oraz w orzecznictwach sądowych. Będziemy ustalać czy i które regulacje KP dotyczące ochrony przed wypowiedzeniem będą miały zastosowanie do nauczycieli, zagrożonymi wypowiedzeniami stosunku pracy na podstawie art. 20 KN.

18 marca 2022 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Uwaga – dwie grupy razem
(stacjonarnie)

Praca z dzieckiem uchodźczym

Prowadzący: Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik

25 marca 2022 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Uwaga – dwie grupy razem
(stacjonarnie)

Wyszukiwanie i krytyczna ocena informacji czyli jak nie dać się zwieść fake news

Prowadzący: Katarzyna Wilk

22 kwietnia 2022 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Uwaga – dwie grupy razem

Edukacja włączająca – jakie zmiany wprowadza edukacja włączająca i w jakim zakresie?

Prowadzący: Sabina Furgoł, Jolanta Leśniak

maj 2022 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Temat do uzgodnienia z grupą dyrektorów

 

maj 2022 r.
w godz. 10:00 – 13:00

 

Temat do uzgodnienia z grupą dyrektorów

Opublikowano 29 września 2021
Zmieniono 14 marca 2022
Wróć