Postawa i kompetencje przedsiębiorcze należą do takich, które przydają się zarówno w prowadzeniu własnego gospodarstwa domowego, jak i prowadzeniu własnej firmy. Umiejętność zarządzania sobą w czasie, opracowania strategii efektywnego postępowania w różnych sytuacjach, elastyczność myślenia i innowacyjność, zdolność do równoległego realizowania kilku celów, gotowość do podejmowania ryzyka oraz odporność na niepowodzenia to cechy osoby przedsiębiorczej. Jak je skutecznie rozwijać w szkole? Zapraszamy na unikatowe szkolenie, którego częścią będzie udział w grze symulacyjnej, która idealnie odtwarza warunki gospodarki rynkowej. Gra pozwala na rozwijanie kompetencji miękkich, a jednocześnie dostarcza rzetelnych informacji z zakresu przedsiębiorczości.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Tytuł kursu: Business Play – czyli jak w zgrywalizowany sposób efektywnie realizować podstawę programową z przedsiębiorczości.

Forma szkolenia: kurs doskonalący online

Liczba godzin: 50

Adresat szkolenia: nauczyciele przedsiębiorczości II (klasy VII i VIII) i III etapu edukacyjnego

Cele/oczekiwane efekty udziału w kursie:

  • Rozwinięcie kompetencji miękkich i kluczowych.
  • Trening umiejętności osobistych, w szczególności w zakresie podejmowania decyzji, oceny ryzyka, negocjowania, radzenia sobie z kryzysem.
  • Podniesienie umiejętności rozumienia istoty przedsiębiorczości i jej roli w gospodarce i życiu człowieka.
  • Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej, powiązań między jej podmiotami.
  • Poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
  • Poznanie grywalizacji, jako innowacyjnej, motywującej i efektywnej formy zajęć edukacyjnych z przedsiębiorczości.
  • Analiza ustawy Prawo Oświatowe w zakresie innowacyjnej pracy szkół i placówek.
  • Opracowanie mapy gry z wykorzystaniem gry symulacyjnej Business Play.
  • Opracowanie zasad oceniania podczas zgrywalizowanej formy zajęć edukacyjnych.

Tematyka:

Forma zajęć

Tytuł / tematyka

Prowadzący

Liczba godzin

Termin

Seminarium

Nauka jak gra

Wprowadzenie do grywalizacji.

Sonia Gogulla

Grażyna Skirmuntt

3

29 września 2021 r.
w godz. 15:00 – 16:30

Gra symulacyjna

Jak zostać przedsiębiorcą – gra symulacyjna Business Play

Udział w grze symulacyjnej Business Play.

Podstawy prawne i ekonomiczne prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce.

Cechy osoby przedsiębiorczej.

Przemysław Rajchel NGO and Business Service

Trener gry Business Play

16

16 października i 6 listopada 2021 r.
w godz. 9:00 – 15:00

Warsztaty metodyczne

Metodyka zgrywalizowanego procesu edukacyjnego

Planowanie zgrywalizowanej formy realizacji podstawy programowej z przedsiębiorczości (mapa gry).

Monitorowanie procesu uczenia się uczniów.

Cele edukacyjne wg taksonomii Blooma.

Ocenianie bieżące i sumujące.

Facylitowanie procesu uczenia się.

Wspieranie rozwoju u uczniów cech osoby przedsiębiorczej.

Sonia Gogulla

Grażyna Skirmuntt

9

13 i 20  października 2021 r.
w godz. 15:00 – 16:30

Warsztaty coachingowe

Jak stać się Mistrzem Gry?

Kompetencje miękkie w organizowaniu i prowadzeniu zgrywalizowanego procesu edukacyjnego.

Złudne poczucie kompetencji.

Motywowanie i udzielanie wsparcia graczom (uczniom) – motywacja 3.0

Sonia Gogulla

Grażyna Skirmuntt

6

10 i 17 listopada 2021 r.
w godz. 15:00 – 16:30

M-learning

Platforma Moodle

Analiza map gry i materiałów udostępnionych w ramach kursu.

Praca własna

15

13 października do 16 listopada 2021 r.

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety przed zapisaniem się na szkolenie: forms.gle/se4TGRzY2XtJyG5p7. Dziękujemy!

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Opublikowano 27 września 2021
Zmieniono 26 października 2021
Wróć