Jak się uczysz, tak umiesz...
S. Dylak, Architektura wiedzy w szkole,
Difin Sa, Warszawa 2013, str. 46

Przywołana w tytule strategia kształcenia wyprzedzającego (SKW) była przedmiotem trzyletniego projektu Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych, realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysł nauczania wyprzedzającego powstał w roku 2009, a sama strategia, jako propozycja dydaktyczna, została opracowana w zespole Zakładu Pedeutologii Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM rok później.

Co jest istotą nauczania wyprzedzającego? Jakie role i zadania stoją przed nauczycielem, a jakie przed uczniami? Jakie są etapy strategii kształcenia wyprzedzającego? Zainteresowanych odpowiedziami na te pytania zapraszamy na bezpłatny kurs doskonalący Strategia kształcenia wyprzedzającego w praktyce.

Czas trwania: 30 godz.

Terminy spotkań:

4 października 2021 r. w godz. 15:00 – 17:15 – spotkanie 1 (face to face, etap aktywacji)

od 5 października 2021 r. do 24 października 2021 r. – praca na platformie Moodle (etap przetwarzania)

25 października 2021 r. w godz. 15:00 – 17:15 – spotkanie 2 (face to face, etap systematyzacji)

od 26 października 2021 r. do 29 października 2021 r. – praca na platformie Moodle (etap ewaluacji)

 

Miejsce spotkań: Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Czeladź, ul. Juliana Tuwima 14

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 18.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail: /

Opublikowano 13 września 2021
Wróć