Zapraszamy na warsztaty STACJONARNE Notowanie graficzne. Szkicnotki w pracy nauczyciela.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, opiekunów, bibliotekarzy, instruktorów domów kultury, studentów.

Termin spotkania: 17 i 18 maja 2022 r. w godz. 14:30 – 18:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Korzyści jakie niesie za sobą myślenie wizualne (visual thinking) są ogromne! Dzieci uczą się tworzenia notatek w przyjazny dla mózgu sposób. Gdy stają się "kreatorami", zwiększa się ich zaangażowanie na lekcji. A to z kolei sprawia, że są w stanie zapamiętać więcej i na dłużej, gdyż wizualizacja wzmacnia procesy zachodzące w mózgu, związane z zapamiętywaniem poszczególnych treści. Myślenie wizualne w szkole sprawdza się doskonale wspomagając wszechstronny rozwój młodego człowieka, pozwalając:

 • wykorzystać niespożyte pokłady dziecięcej kreatywności,
 • pobudzać kreatywność do dalszego rozwoju,
 • kształtować u uczniów poczucie estetyki,
 • podejmować próby samodzielnego rozwiązywania problemu,
 • lepiej współpracować na różnych liniach uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel,
 • otwierać się na nowości i nie bać się porażek.

Warsztat adresowane jest dla osób pragnących:

 • poprawić jakość swojej pracy,
 • wzbogacić i urozmaicić swój warsztat,
 • uczynić swój warsztat ciekawszym,
 • wykorzystać nabyte umiejętności w pracy.

Wybierając te warsztaty na pewno:

 • pogłębisz swoją wiedzę na temat myślenia, zapamiętywania i notowania,
 • będziesz stosować środki plastyczne, skróty myślowe i symbolikę w swojej pracy;

z uczniem,

 • poznasz zasady tworzenia zadań, pytań, notatek i sposoby ich zapisu,
 • zaprojektujesz własną notatkę.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 5 czerwca 2022 r.

 

Dodatkowych informacji udziela Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 30 marca 2022
Wróć