Zapraszamy na kurs doskonalący Andragogika – edukator w oświacie.

Cele:

 • przygotowanie pod względem pedagogicznym i psychologicznym wysoko kwalifikowanych pracowników prowadzących działalność edukacyjną wśród ludzi dorosłych,
 • przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania procesu doskonalenia zawodowego pracowników systemu oświaty,
 • wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu funkcjonowania polskiego systemu oświaty oraz prawa oświatowego.

 

Efekty:

 • nabycie umiejętności precyzowania kryteriów doboru treści w kształceniu dorosłych,
 • umiejętność dostosowania treści dla dalszego samodzielnego kształcenia i rozwoju,
 • znajomość i technik stosowanych w pracy z ludźmi dorosłymi,
 • umiejętność tworzenia programów i projektów kształcenia ludzi dorosłych adekwatnych do potrzeb środowiska,
 • umiejętność pracy warsztatowej z grupą.

Adresaci: doradcy metodyczni, szkoleniowcy, wszyscy zainteresowani.

Ilość godzin: 140; kurs hybrydowy: 15 spotkań stacjonarnych, 12 spotkań zdalnych

Data rozpoczęcia: 17 września 2021 r.

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt: 400 zł

Moduł

Prowadzący

Liczba godzin/spotkania

Terminy stacjonarne

Terminy zdalne

I

Anna Dzięgiel

Tomasz Wojtasik

16/4

 

17 września 2021 r.
w godz. 14:30 – 18:30

18 września 2021 r.
w godz. 9:00 – 12:00

1 października 2021 r.
w godz. 14:30 – 18:30

2 października 2021 r.
w godz. 9:00 – 12:00

II

Beata Łęcka

Krystyna Szczęsna-Witkowska

20/4

8 października 2021 r.
w godz. 14:30 – 18:30

9 października 2021 r.
w godz. 9:00 – 13:30

22 października 2021 r.
w godz. 14:30 – 18:30

23 października 2021 r.
w godz. 9:00 – 13:30

 

III

Sonia Gogulla

Grażyna Skirmuntt

24/4

5 listopada 2021 r.
w godz. 14:30 – 19:00

6 listopada 2021 r.
w godz. 9:00 – 13:30

19 listopada 2021 r.
w godz.14:30 – 19:00

20 listopada 2021 r.
w godz. 9:00 – 13:30

 

IV

Sabina Furgoł

8/2

 

 

3 grudnia 2021 r.
w godz. 14:00 – 17:00

4 grudnia 2021 r.
w godz. 9:00 – 12:00

V

Jolanta Leśniak

10/2

 

17 grudnia 2021 r.
w godz. 14:00 – 17:45

7 stycznia 2022 r.
w godz. 9:00 – 13:00

VI

Bożena Bucka

8/1

18 grudnia 2021 r.
w godz. 9:00 – 15:00

 

VII

Sebastian Koczy

30/6

5 lutego 2022 r.
w godz. 9:00 – 13:00

12 lutego 2022 r.
w godz. 9:00 – 13:00

19 lutego 2022r.
w godz. 9:00 – 13:00

4 lutego 2022 r.
w godz.14:30 – 18:30

11 lutego 2022 r.
w godz. 14:30 – 18:30

18 lutego 2022 r.
w godz.14:30 – 18:30

VIII

Gabriela Wawrzynek

10/2

21 stycznia 2022 r.
w godz.14:30 – 18:30

22 stycznia 2022 r.
w godz. 9:00 – 13:30

 

IX

Anna Dzięgiel

Tomasz Wojtasik

8/1

8 stycznia 2022 r.
w godz. 9:00 – 15:00

 

X

Praca własna

50

 

 

XI

Krystyna Szczęsna-Witkowska

Tomasz Wojtasik

8/1

5 marca 2022 r.
w godz. 9:00 – 15:00

 

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 400 zł

Termin płatności: 10 września 2021 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordnator:

Gabriela Wawrzynek
e-mail:

Opublikowano 23 sierpnia 2021
Wróć