Zapraszamy do udziału w czterospotkaniowym cyklu prowadzonym w formule online dotyczącym budowania relacji wewnątrz społeczności szkolnej w trakcie i po zakończeniu zdalnego nauczania.

Dopuszczamy możliwość wzięcia udziału w wybranym spotkaniu/wybranych spotkaniach.

 

Tematyka poszczególnych spotkań:

 1. Jak (od)budować dobrostan własny i uczniów?
  11 maja 2021 r. (wtorek) w godz. 16:00-18:30
 2. Jak (od)budować relacje między pracownikami szkoły?
  18 maja 2021 r. (wtorek) w godz. 16:00 – 18:30
 3. 3. Jak (z)integrować rozproszoną klasę?
  25 maja 2021 r. (wtorek) w godz. 16:00-18:30
 4. 4. Jak (od)budować partnerstwo z rodzicami uczniów?
  8 czerwca 2021 r. (wtorek) w godz. 16:00-18:30

W wyniku szkolenia nauczyciele:

 • dbają o własny dobrostan osobisty, społeczny i fizyczny,
 • stosują poznane techniki radzenia sobie ze stresem i niepewnością,
 • konstruktywnie porozumiewają się w obrębie różnych grup społeczności szkolnej (nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice uczniów),
 • współpracują w zespołach w duchu poszanowania innych osób, empatii oraz pokonywania uprzedzeń i osiągania porozumienia.

 

Miejsce: szkolenie online na platformie ClickMeeting

Prowadzący: Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik

 

Warunki uczestnictwa

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń lub pojedyncze warsztaty.

Skorzystaj z tego formularza online (kliknij), aby zapisać się na cały cykl, lub skorzystaj z poniższych linków na poszczególne spotkania.

Szkolenie 22D/O/I

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 8 maja 2021 r.

 

Szkolenie 22D/O/II

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 15 maja 2021 r.

Wolnych miejsc: 12.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

 

Szkolenie 22D/O/III

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 22 maja 2021 r.

Wolnych miejsc: 9.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

 

Szkolenie 22D/O/IV

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 5 czerwca 2021 r.

Wolnych miejsc: 8.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 22D/O/I, 22D/O/II, 22D/O/III lub 22D/O/IV

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Anna Dzięgiel
e-mail:

Tomasz Wojtasik
e-mail:

Opublikowano 29 kwietnia 2021
Wróć