Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Glenn Domann

Czy nauka może być dla uczniów przyjemnością? Oczywiście, że tak! A czy jest? Często tak, czasem nie. Gdy jest, to nauka wiąże się z przyjemnymi dla ucznia emocjami takimi jak radość, zadowolenie, zaciekawienie. Gdy nie jest, uczniowie doświadczają niepokoju, zagubienia, frustracji, strachu, a nawet lęku. Przyjemność zachęca do powtarzania doświadczeń, które jej dostarczają. Stres wyzwala zachowania unikające. Zaproszenie uczniów do wspólnej zabawy czyni naukę przyjemną!

Zachęcamy do udziału w zgrywalizowanym kursie typu M-learning, którego celem jest poznanie grywalizacji jako metody nauczania z dwóch perspektyw: ucznia i nauczyciela.

Uczestnicząc w kursie wcielicie się Państwo w uczniów szkoły podstawowej poznających jeden z działów historii. Emocje, których kurs z pewnością będzie źródłem, przybliży sytuację, w której znajdują się uczniowie pracujący z zupełnie dla nich nowym materiałem. Dlatego zapraszamy do udziału w kursie nauczycieli wszystkich przedmiotów, a nie tylko historyków. Obiecujemy, że dacie Państwo radę. J Doświadczenie zawodowe pozwoli Państwu ocenić przydatność grywalizacji w projektowaniu własnych zajęć, w całości realizowanych zdalnie lub uzupełniających tradycyjne lekcje szkolne.

Szkolenie w całości ma formę m-learningu i odbywa się na platformie edukacyjnej Moodle. Tematyka kursu obejmuje propozycję zgrywalizowanego fragmentu podstawy programowej z historii (II etap edukacyjny).

Korzyści z udziału w kursie:

  • doświadczenie udziału w realizacji partii materiału z historii w zgrywalizowanej formie,
  • poznanie sposobu wykorzystania wybranych mechanizmów gier (punkty wiedzy i akcji, awans, zdobywanie dóbr dodatkowych),
  • poznanie możliwości wykorzystania grywalizacji w organizowaniu procesu dydaktycznego w formie zdalnej.

Czas trwania kursu: od 9 kwietnia 2021 r. godz. 8:00 do 23 maja 2021 r. godz. 23:55 (6 tygodni)

Liczba godzin: 30

Program kursu:

Czas trwania

Moduł

Tematyka / Oczekiwane efekty

9-12 kwietnia 2021r.

Casting

Uzyskanie indywidualnego dostępu do kursu.

Logowanie na platformie.

Zapoznanie się z dokumentami kursu.

Akceptacja zasad pracy w kursie.

12-18 kwietnia 2021 r.

Zdjęcia próbne

Określenie celów udziału w kursie.

Poznanie fabuły i mapy gry.

Analiza podstawy programowej z historii.

Poznanie grywalizacji, jako motywującej metody nauczania zdalnego i stacjonarnego.

Poznanie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej.

19-25 kwietnia 2021 r.

Dziecko epoki

Udział w zgrywalizowanych aktywnościach związanych z realizacją wybranych zagadnień z podstawy programowej z historii dla II etapu edukacyjnego (epoka napoleońska).

26 kwietnia – 2 maja 2021 r

Ścieżki kariery

3-9 maja 2021 r.

Cesarz Francuzów

10-16 maja 2021 r.

Oczami historii...

17-23 maja 2021 r.

Postprodukcja

Analiza przydatności grywalizacji w procesie motywowania uczniów do osiągania sukcesów (edukacyjnych, osobistych, zawodowych).

Analiza przydatności grywalizacji i strategii wyprzedzającej w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

Ocena przydatności grywalizacji i strategii wyprzedzającej w nauczaniu zdalnym.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 80 zł

Termin płatności: 6 kwietnia 2021 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 30D/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Koordynatorzy:

Sonia Gogulla

Grażyna Skirmuntt

Opublikowano 17 lutego 2021
Wróć