Zapraszamy na kurs doskonalący Kształcenie specjalne – inkluzja w praktyce.

Cele:

 • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie ogólnodostępnej,
 • zapoznanie nauczycieli ze sposobami właściwego reagowania na zachowania niepożądane, okazywania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wskazanie warunków efektywnej pracy nauczyciela w klasie ogólnodostępnej,
  w której znajdują się uczniowie z opiniami i/lub orzeczeniami.

Planowane efekty:

 • nauczyciel zna specyfikę funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • nauczyciel wie, jak skutecznie reagować na zachowania niepożądane, jak okazywać wsparcie dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • nauczyciel rozpoznaje potrzeby uczniów z poszczególnymi niepełnosprawnościami.
 • nauczyciel zna warunki efektywnej pracy w klasie inkluzyjnej.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy, inni zainteresowani tematem pracujący z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin kursu: 30

Miejsce: szkolenie online na platformie Zoom

Terminy i tematyka spotkań:

 • 20 stycznia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:45
  Kształcenie specjalne, definicja i pojęcia związane z tematem, inkluzja w praktyce, podstawy prawne, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie
 • 18 lutego 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Wczesne wspomaganie w praktyce – warsztaty
 • 18 marca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Tyflopedagogika w praktyce – warsztaty
 • 24 marca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Surdopedagogika w praktyce – warsztaty
 • 15 kwietnia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Oligofrenopedagogika w praktyce – warsztaty
 • 19 maja 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Funkcjonowanie ucznia z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera na lekcji
 • 10 czerwca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
  Uczeń z zagrożeniem niedostosowaniem lub niedostosowaniem w klasie – praktyczne wskazówki

Autorzy programu warsztatu: Jolanta Leśniak, Anita Wieloch

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 210 zł

Termin płatności: 17 stycznia 2021 r.

Wolnych miejsc: 13.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 34D/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Jolanta Leśniak
e-mail:

Anita Wieloch
e-mail:

Opublikowano 30 grudnia 2020
Wróć