Aktualizacja komentarza do rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pobierz komentarz...

Opublikowano 21 grudnia 2020
Wróć